De lastpost een veelstemmig verhaal Passie naar Matteus  
www.delastpost.nl
 
Go to the English part of this website
Terug naar homepageniveau van deze websiteDe lastpost 
vuller
Lastpostpost: 
- Mail 8 april 2019
   = laatste lastpostpost!

- Mail 28 maart 2017
   aan alle belangstellenden

- Mail 8 maart 2016
   aan alle belangstellenden

- Mail 21 juni 2015
   aan alle belangstellenden
- Mail 26 maart 2015
   aan alle belangstellenden
- Mail 7 maart 2015
   aan alle belangstellenden
- Mail 30 januari 2015
   aan alle belangstellenden
- Mail, flyer, facebook
   international singers
   January 2015

- Mail 5 april 2014
   aan alle belangstellenden
- Mail 7 maart 2014
   aan alle belangstellenden
- Mail 12 december 2013
   aan alle belangstellenden
- Mail, October 2013
   to all PhD-candidates
- Mail 14 oktober 2013
   aan alle belangstellenden
- Mail 25 augustus 2013
   aan alle belangstellenden

- 2012/2013

Zie ook:
- Persinformatie
 

 

 

 

 

Terug naar de index van deze rubriek2012/2013
NB: dit is deels verouderd; archief

Mail, verzonden 22 augustus 2012

Passieproject: stand van zaken ter info, wellicht actie?

 

Beste passieprojectbelangstellende,

in het afgelopen half jaar hebben Liesbeth of Hendrik Jan of Willibrord met je gesproken over de passie die wij aan het schrijven zijn. Met deze verzamelmail willen we je op de hoogte brengen van de ontwikkelingen.

Die zijn, samengevat: 1) het gaat goed, 2) het project is veel groter dan we aanvankelijk dachten, en 3) doe mee als je wilt.


1. het gaat goed

Wat er goed is gegaan, dat is nogal wat. We hebben nu een duidelijk idee wat we willen, we hebben een titel, een perspectief, een boodschap en een website. Er zijn al wat flarden tekst en muziek en we zijn met een groepje studenten acht keer bij elkaar gekomen om over passies te praten en vorm te geven aan de goedevrijdagviering in de Studentenkerk. We hebben veel mensen geraadpleegd en vrijwel overal enthousiaste reacties, goede raad, en toezeggingen voor medewerking gekregen.

Daarmee hebben we eigenlijk al een stukje van het doel bereikt. Het gaat ons immers niet alleen om het uiteindelijke muziekstuk, maar net zo goed om de mensen die aan de totstandkoming ervan bijdragen. Dat zijn de studenten en andere jongeren die erover willen denken en degenen die het stuk gaan uitproberen en uitvoeren; maar ook allen die zorgen dat die uitvoeringen georganiseerd worden en dat het stuk uiteindelijk gepubliceerd wordt.


2) het is veel groter dan we dachten

We hebben gemerkt dat dit project geen kleinigheid kan zijn. Eigenlijk zijn we bezig met vier zaken:
- een product (de passie, een meerkorig muziekwerk),
- een proces (het met velen ontwikkelen ervan),
- een produktie (concertante uitvoeringen en liturgisch gebruik),
- een publicatie (een website en/of een boek en/of een video).

Hoewel veel van de benaderde organisaties graag mee willen werken, is er geeneen die dit allemaal op zich kan nemen. Daarom gaan we zo snel mogelijk een stichting oprichten, met een bestuur dat plant, begroot, en beslist, en met werkgroepen die deeltaken uitvoeren.

We hopen nu dat 'De lastpost – een veelstemmig verhaal' in de vastentijd van 2014 voor en door velen gezongen zal worden, en dat er in 2013 al delen te horen zullen zijn. In de tussentijd werken we aan het schrijven, aan de 'passiegroep', aan een projectkoor, en aan het opzetten van de stichting en de algehele organisatie.


3) doe mee als je wilt.

Tot zover deze bijpraatmail. We stellen het bijzonder op prijs als je op de een of andere wijze reageert; hetzij met een 'haal mij van de lijst', hetzij met commentaar, suggesties, plannen, of steun in de een of andere vorm.

We verwachten over enige maanden opnieuw een dergelijke mail te verzenden – hopelijk hebben we dan een PR-commissie die dat aanpakt. Op www.delastpost.nl vind je nieuws en achtergronden.

Met veel dank voor je belangstelling,

hartelijke groet,

Liesbeth Jansen, Hendrik Jan Bosman, Willibrord Huisman

© Willibrord Huisman,
Hendrik Jan Bosman,
Liesbeth Jansen,
2012-2020 en verder
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website is permanent in ontwikkeling.