De lastpost een veelstemmig verhaal Passie naar Matteus  
www.delastpost.nl
 
Go to the English part of this website
Terug naar homepageniveau van deze websiteDe lastpost 
vuller
Lastpostpost: 
- Mail 8 april 2019
   = laatste lastpostpost!

- Mail 28 maart 2017
   aan alle belangstellenden

- Mail 8 maart 2016
   aan alle belangstellenden

- Mail 21 juni 2015
   aan alle belangstellenden
- Mail 26 maart 2015
   aan alle belangstellenden
- Mail 7 maart 2015
   aan alle belangstellenden
- Mail 30 januari 2015
   aan alle belangstellenden
- Mail, flyer, facebook
   international singers
   January 2015

- Mail 5 april 2014
   aan alle belangstellenden
- Mail 7 maart 2014
   aan alle belangstellenden
- Mail 12 december 2013
   aan alle belangstellenden
- Mail, October 2013
   to all PhD-candidates
- Mail 14 oktober 2013
   aan alle belangstellenden
- Mail 25 augustus 2013
   aan alle belangstellenden

- 2012/2013

Zie ook:
- Persinformatie
 

 

 

 

 

Terug naar de index van deze rubriek2012/2013
NB: dit is deels verouderd; archief

Mail, verzonden 20 januari 2013

Passieproject: De lastpost is goed onderweg!

 

Beste passieproject-belangstellende,

een jaar zijn we nu bezig; en het mooiste nieuws is dat die "we" steeds meer mensen zijn. We sturen je dit mailtje om je te vertellen hoe het gaat, wat je verwachten kunt, en misschien om je inspiratie te geven om mee te doen.

Samengevat:

1) er zijn nu vier delen af;
2) het Lastpostkoor zingt die met succes en met plezier;
3) op 24 maart geven we ons eerste concert;
4) met Goede Vrijdag verzorgen we de dienst in de Studentenkerk;

5) "we" zijn nu een stichting, met een groeiend aantal commissies.


1. Vier delen af

... en er zijn er nog vier half af. Op www.delastpost.nl/watalafis kun je de teksten en noten lezen en horen; zelfs al enkele opnamen. Tip: Die dag.


2) Lastpostkoor

In november is het Lastpostkoor ontstaan, dat elke maandagavond in de Studentenkerk repeteert. De muziek blijkt goed en gemakkelijk te zingen, en, belangrijker, de koorleden (die zijn de doelgroep) zijn erg te spreken over de tekst, de muziek, en de combinatie daarvan.

We gaan in februari en maart met een flink projectkoor werken; daarom nodigen we studenten, juniormedewerkers, scholieren en andere jongeren van harte uit om mee te komen zingen. Het zijn informele, prettige repetities, waar hard gewerkt wordt. Zie www.delastpost.nl/projectkoor (en zegt het voort).

 

3) Middagconcert, palmzondag 24 maart

Op 24 maart 15:30 in de Dominicuskerk verzorgen we een concert. Het projectkoor zingt zeven delen uit De lastpost, afgewisseld met pianosolo's, en dat alles ingeleid en toegelicht door een presentator.

Daarmee geven we een eerste indruk van de passie, hoewel de grote meerkorige stukken nog ontbreken. Tevens proberen we zo de concertvorm uit: de a capella koorzang, de presentator, en alvast één door allen te zingen lied.

Je bent van harte uitgenodigd voor dit concert! Zie www.delastpost.nl/uitvoeringen (en zegt het voort).

 

4)  Studentenkerk, Goede Vrijdag 29 maart

De lastpost is evenzeer bedoeld voor liturgisch gebruik. In de Studentenkerkdienst van 15 uur zullen we een aantal liederen zingen. Samen met de pastores zal de passiegroep de dienst ook verder vormgeven. Je bent daar zeer welkom, ook als je nog nooit een kerkelijke viering hebt meegemaakt.


5) Stichting Veelstemmige verhalen

Onlangs is bij notaris Stoker, met dank, de Stichting Veelstemmige verhalen opgericht. De stichting zorgt met haar commissies voor alle bestuurlijke, financiële, juridische en organisatorische zaken. We hebben een ideaal bestuur: mensen  met zeer verschillende achtergrond, ervaring en kundigheid; maak kennis met hen op www.delastpost.nl/#stichtingsbestuur.

 

Tot zover deze bijpraatmail. We stellen het bijzonder op prijs als je op de een of andere wijze reageert; hetzij met een 'haal mij van de lijst', hetzij met commentaar, suggesties, plannen, of steun in de een of andere vorm.


Met veel dank voor je belangstelling,

hartelijke groet namens alle Lastpostbezorgers,

José van Alst, voorzitter stichtingsbestuur

Willibrord Huisman,
Hendrik Jan Bosman,
Liesbeth Jansen

Stichting Veelstemmige verhalen
www.delastpost.nl

En... 'like' www.facebook.com/delastpost

© Willibrord Huisman,
Hendrik Jan Bosman,
Liesbeth Jansen,
2012-2020 en verder
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website is permanent in ontwikkeling.