De lastpost een veelstemmig verhaal Passie naar Matteus  
www.delastpost.nl
 
Go to the English part of this website

De lastpost

vuller
Blogjes & nieuws
Over deze passie 
Go to the English language pages The nuisance
Alle liederenNaar een submenu in deze website
In een notendop 
Auteurs 
Uitvoeringen:
- 2020: Dominicuskerk A'dam
- 2020: Erasmusgebouw
beide afgelast 
- 2019: Studentenkerk
- 2018: RU, "C"
- 2017: HAN, I/O-gebouw
- 2016: Huygensgebouw
- 2016: Ontmoetingskerk
- 2015: Erasmusgebouw
- 2014: Première
- meer ...
Documentaires
Publicaties
Projectkoor 
Project
Stichting
Steun de lastpost 
LastpostpostNaar een submenu in deze website 
PersinformatieNaar een submenu in deze website 
Contact & colofon 
 
Zie ook:
- Bestuur 2012-2014
- Bestuur 2015
- Bestuur 2016-2022
- Huidig bestuur

 

Stichting Veelstemmige verhalen

Om "veelstemmige verhalen" mogelijk te maken is in 2013 een stichting opgericht, met hartelijk dank aan de Nijmeegse notaris Stoker. Het stichtingsbestuur maakt de plannen, stelt de begroting op, regelt de financiën en de subsidieaanvragen, coördineert de presentaties van het project, en verdeelt taken en verantwoordelijkheden met andere betrokken instanties.

De Stichting heeft van 2013 tot 2020 het ontstaan en de uitvoering van de passie De lastpost een veelstemmig verhaal mogelijk gemaakt.

Inmiddels steunt ze een tweede 'veelstemmig verhaal': een groot meerkorig koorwerk Brandsma, een verhaal voor vandaag.

Stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur bestaat per najaar 2022 uit:

  • Hans Bak, voorzitter
  • Hans Begheyn, penningmeester
  • Marieke Fernhout, vanuit de Studentenkerk
  • Joke Scheffers, student, voorzitter Campuskoor
  • Famke Barink, student.

Contact


Doelstelling van de Stichting Veelstemmige verhalen

Zoals vastgelegd in de statuten:

De stichting heeft ten doel: het door jongeren op eigentijdse en muzikale wijze doen vertolken van verhalen op levensbeschouwelijk en religieus gebied, het levend houden van cultureel erfgoed door jongeren en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door

  • het verzorgen van zangopleidingen;
  • steun verlenen aan (jongeren)koren en -orkesten;
  • het doen ontstaan en uitvoeren van muziek- en/of koorstukken in de breedste zin van het woord;
  • het ondersteunen van tekstschrijvers, componisten, koren en dirigenten;
  • het beschermen van de auteursrechten van tekstschrijvers en componisten en al hetgeen naar het oordeel van het bestuur ten dienste is aan het doel van de stichting.
Deze pagina is bijgewerkt op 5 mei 2023
© Willibrord Huisman,
Hendrik Jan Bosman,
Liesbeth Jansen,
2012-2020 en verder
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website is permanent in ontwikkeling.