De lastpost Passieproject
www.delastpost.nl/alleliederen
Je ziet hier alle delen van de passie De lastpost in hun nieuwste versie.
Hendrik Jan & Willibrord herzien af en toe nog een deel.
Ook komen er meer en meer vereenvoudigde versies,
klavieruittreksels, en instrumentale begeleidingen.
Verspreid de muziek en de teksten niet, maar link er gerust naar.
Terug naar homepageniveau van deze websiteDe lastpost 
vuller
Alle liederen: 
- Overzichtstabel 
- Beschrijving naar type 
Veelstemmig verhaal:
- Aan rafels
- Aan tafel
- Adieu
- Anders dan anders
- Begin
- Dansen van plezier
- Dat zegt hij goed
- Die dag
- Die ken ik niet
- Die man
- Geen woorden meer
- Ik kreeg een droom
- Ik lijk wel gek 
- Kiezen jullie maar
- Niet op het feest 
- Onderweg
- Pardon, jongeman
- Tussen de zwarte bomen
- Van hand tot hand
- Volgens afspraak
- Wat komt hij doen?
- Zoals dat gaat 
- Zo doen we dat 
Reflecties:
- En de wereld die lag open 
- Leegte van dagen 
- Maar in mijn hart  
- Nooit geweten 
- Wacht 
In English:
- Begin 
- Farewell 
- From Hand to Hand 
- I Must Be Nuts 
- In Tatters 
- That Day 
- I've Had a Dream 
- Who's It Going to Be? 
Auf Deutsch:
- Aber im Herzen 
- Leere der Tage 
- Nie wusst' ich 
- Und die Welt lag mir offen 
- Warte 
Zie ook:
- over NoteflightNaar elders in een nieuw venster
- over deze passie
- in een notendop
- projectkoor 
 

 

 

 

Aan tafel

Judas vertelt boos en jachtig wat er gebeurde. Hij citeert Jezus. Het verhaal van Judas wordt verteld door de tenoren en bassen. De sopranen en alten kleuren het verhaal daar waar Jezus geciteerd wordt.
De muziek neemt nergens tijd om adem te halen en valt als het ware zichzelf telkens in de rede. Dit wordt gerealiseerd door het koor in tweeŽn te splitsen; maar het is niet tweekorig alsof het een discussie tussen de twee koren is. De twee koren staan naast elkaar, niet tegenover elkaar.
Om het stuk uit de computer te laten klinken is de 'gesplitste partituur' gemaakt, die alleen tot zijn recht komt als je computer stereoweergave aan kan. Om te lezen en oefenen is de normale partituur veel handiger.
Aan tafel is grotendeels gelijk aan Onderweg, waarin Jezus voorzegt dat Petrus en de leerlingen hem verlaten zullen.
 
Zie en hoor hoe Jokolo en het projectkoor dit dubbelkorige lied zongen op de premiŤre op 13 april 2014.
Klik op de afbeelding en ze beginnen te zingen. Lees ondertussen hieronder de tekst mee.
Of zie en hoorStart de video in een nieuw venster de uitvoering van dit lied door het Campuskoor in het Huygensgebouw, 2016.

 

 
Dubbelkorig a capella SATB SATB
 
Klik voor afbeelding van de zes weetjes die je nodig hebt (in nieuw venster)Lees en hoor de gesplitste partituur
Of lees en gebruik de compacte partituur
die juist geschikt is om je eigen partij te oefenen.
(Lees ook de toelichting over NoteflightNaar elders in een nieuw venster)).
 
Partituur, oefenversie voor tenoren.
(Alten: zie Onderweg)
 
Download en print de compacte partituur (PDF).
© Voor gebruik in je eigen koor. Neem bij plannen om het uit te voeren tevoren contact op. Niet publiceren, graag naar linken.
 
Tekst uit het evangelie volgens Matteüs:

Voorbereiding van het paasmaal
Op de eerste dag van het feest van de ongedesemde broden kwamen de leerlingen Jezus vragen: 'Waar wilt U dat wij het paasmaal voor U voorbereiden?' Hij zei: 'Ga naar de stad, naar die en die, en zeg hem: "De meester laat weten: Mijn tijd is nabij. Bij u wil Ik met mijn leerlingen het paasmaal houden." '
De leerlingen deden wat Jezus hun opgedragen had, en ze maakten het paasmaal klaar.
 
Laatste avondmaal
Toen de avond gevallen was, was Hij met de twaalf aan tafel.
Tijdens de maaltijd zei Hij: 'Ik verzeker jullie, een van jullie zal Mij overleveren.' Buitengewoon bedroefd als ze waren, begonnen ze Hem één voor één te vragen: 'Ik ben het toch niet, Heer?' Hij gaf hun ten antwoord: 'Wie met Mij zijn hand in de schaal doopt, die zal Mij overleveren. De Mensenzoon gaat wel heen zoals over Hem geschreven staat, maar wee die mens door wie de Mensenzoon overgeleverd wordt. Het zou beter zijn voor die mens, als hij niet geboren was.' Judas, die Hem wilde overleveren, reageerde: 'Ik ben het toch niet, rabbi?' Hij zei tegen hem: 'Jij hebt het gezegd.'
Tijdens de maaltijd nam Jezus een brood, sprak de zegenbede uit, brak het, gaf het aan zijn leerlingen en zei: 'Neem en eet, dit is mijn lichaam.' Ook nam Hij een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun die met de woorden: 'Drink er allen uit, want dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik niet meer drinken van deze vrucht van de wijnstok, tot de dag waarop Ik met jullie de nieuwe oogst zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.'
Na het zingen van de psalmen gingen ze de stad uit, naar de Olijfberg.
 
MatteŁs 26: 17-30
Uit: Willibrordvertaling (herziene editie 1995)
© 1995 Katholieke Bijbelstichting  
 
English:  Matteüs 26: 17-30

Aan tafel

Judas:

Dát is dan Messias: heeft geen flauw idee
wat hem gaat gebeuren, eet nog vrolijk mee.
Ík heb hem verraden, geld aan hem verdiend,
maar zit hier aan tafel als zijn beste vriend.

Kijk hem nu eens zitten: pakt een stukje brood.
Maar wat zegt hij nu dan: "Morgen ben ik dood.
Een van júllie is het, die mij straks verraadt.
Dat zijn dan mijn vrienden. Dat is hoe het gaat..."

Snel zeg ik: "Õk toch niet? Maar zo ben Ūk toch niet?"

"Wát je zegt," zegt hij, en kijkt me aan.
Té dichtbij. Te pijnlijk. Ik moet gaan...


Tekst Hendrik Jan Bosman, 2013
 
Hierop volgt: Anders dan anders, waarin
Pesach gevierd wordt en het brood gedeeld.
Volledige inhoudsopgave: Alle liederen

Bij de partituur

Judas vertelt boos en jachtig wat er gebeurde. Hij citeert Jezus. Het verhaal van Judas wordt verteld door de tenoren en bassen. De sopranen en alten kleuren het verhaal daar waar Jezus geciteerd wordt. De muziek neemt nergens tijd om adem te halen en valt als het ware zichzelf telkens in de rede. Dit wordt gerealiseerd door het koor in tweeŽn te splitsen; maar het is niet tweekorig alsof het een discussie tussen de twee koren is. De twee koren staan naast elkaar, niet tegenover elkaar.

Om het stuk uit de computer te laten klinken is de 'gesplitste partituur' gemaakt, die alleen tot zijn recht komt als je computer stereoweergave aan kan. Om van te zingen en om te oefenen is de normale partituur veel handiger.

Aan tafel is grotendeels gelijk aan Onderweg, waarin Jezus voorzegt dat Petrus en de leerlingen hem verlaten zullen.

 

Deze pagina is bijgewerkt op 27 februari 2017
© Willibrord Huisman,
Hendrik Jan Bosman,
Liesbeth Jansen,
2012-2020 en verder
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website is permanent in ontwikkeling.