De lastpost Passieproject
www.delastpost.nl/alleliederen
Je ziet hier alle delen van de passie De lastpost in hun nieuwste versie.
Hendrik Jan & Willibrord herzien af en toe nog een deel.
Ook komen er meer en meer vereenvoudigde versies,
klavieruittreksels, en instrumentale begeleidingen.
Verspreid de muziek en de teksten niet, maar link er gerust naar.
Terug naar homepageniveau van deze websiteDe lastpost 
vuller
Alle liederen: 
- Overzichtstabel 
- Beschrijving naar type 
Veelstemmig verhaal:
- Aan rafels
- Aan tafel
- Adieu
- Anders dan anders
- Begin
- Dansen van plezier
- Dat zegt hij goed
- Die dag
- Die ken ik niet
- Die man
- Geen woorden meer
- Ik kreeg een droom
- Ik lijk wel gek 
- Kiezen jullie maar
- Niet op het feest 
- Onderweg
- Pardon, jongeman
- Tussen de zwarte bomen
- Van hand tot hand
- Volgens afspraak
- Wat komt hij doen?
- Zoals dat gaat 
- Zo doen we dat 
Reflecties:
- En de wereld die lag open 
- Leegte van dagen 
- Maar in mijn hart  
- Nooit geweten 
- Wacht 
In English:
- Begin 
- Farewell 
- From Hand to Hand 
- I Must Be Nuts 
- In Tatters 
- That Day 
- I've Had a Dream 
- Who's It Going to Be? 
Auf Deutsch:
- Aber im Herzen 
- Leere der Tage 
- Nie wusst' ich 
- Und die Welt lag mir offen 
- Warte 
Zie ook:
- over NoteflightNaar elders in een nieuw venster
- over deze passie
- in een notendop
- projectkoor 
 

 

 

 

Anders dan anders

Anders dan anders vertelt van het Joodse Pesachfeest dat Jezus en zijn leerlingen vierden. Volgens de traditie stelt het jongste kind vier vragen, waar de oudste op antwoordt.
In De lastpost worden deze vragen gesteld door een kinderkoor. In feite stellen ze vier maal dezelfde vraag en volgt er telkens een ander antwoord. De vierde maal geeft Jezus een heel ander antwoord, waarin hij het delen van brood en wijn gelijkstelt met het delen van zijn lichaam en bloed, en het doorgeven van het leven, de vrijheid en de liefde: de eucharistie.
Anders dan anders is ook geschikt voor gebruik als tafelgebed in de liturgie, met volkszang, eventueel ook met een bede als openings- en slotzang.
 
Zie en hoor hoe Campuskoor Veelstemmig dit lied zong op het concert op de campus op 2 april 2015.
Klik op de afbeelding, zie het brood rond gaan, hoor ze zingen. Lees ondertussen hieronder de tekst mee.

Of hoor hoe Campuskoor Veelstemmig dit zong in het Huygensgebouw, 2016 (MP3).

 

 
Voor kinderkoor tweestemmig; koor SATB; SSA
 
Zie en hoorSpring naar YouTube hoe Kinderkoor Emmaus en Jongerenkoor Jokolo dit lied zongen op de première op 13 april 2014.
 
Lees en hoor de partituur - versie 28 okt 2018
 
Instuderen
Oefenversie inleiding 
- voor kinderen; PDF
Oefenversies deel 1 
- voor alten;
- voor tenoren; MP3
- voor bassen; MP3
Oefenversies deel 2, met ritme
- voor sopraan 1; MP3
- voor sopraan 2; MP3
- voor alt; MP3
Klik voor afbeelding van de zes weetjes die je nodig hebt (in nieuw venster)
Lees ook de
 toelichting over
NoteflightNaar elders in een nieuw venster)
 
Download de volledige partituur (PDF)
© Voor gebruik in je eigen koor. Neem bij plannen om het uit te voeren tevoren contact op. Niet publiceren, graag naar linken.
 
Tekst uit het evangelie volgens Matteüs:

Voorbereiding van het paasmaal
Op de eerste dag van het feest van de ongedesemde broden kwamen de leerlingen Jezus vragen: 'Waar wilt U dat wij het paasmaal voor U voorbereiden?' Hij zei: 'Ga naar de stad, naar die en die, en zeg hem: "De meester laat weten: Mijn tijd is nabij. Bij u wil Ik met mijn leerlingen het paasmaal houden." '
De leerlingen deden wat Jezus hun opgedragen had, en ze maakten het paasmaal klaar.
 
Laatste avondmaal
Toen de avond gevallen was, was Hij met de twaalf aan tafel.
Tijdens de maaltijd zei Hij: 'Ik verzeker jullie, een van jullie zal Mij overleveren.' Buitengewoon bedroefd als ze waren, begonnen ze Hem één voor één te vragen: 'Ik ben het toch niet, Heer?' Hij gaf hun ten antwoord: 'Wie met Mij zijn hand in de schaal doopt, die zal Mij overleveren. De Mensenzoon gaat wel heen zoals over Hem geschreven staat, maar wee die mens door wie de Mensenzoon overgeleverd wordt. Het zou beter zijn voor die mens, als hij niet geboren was.' Judas, die Hem wilde overleveren, reageerde: 'Ik ben het toch niet, rabbi?' Hij zei tegen hem: 'Jij hebt het gezegd.'
Tijdens de maaltijd nam Jezus een brood, sprak de zegenbede uit, brak het, gaf het aan zijn leerlingen en zei: 'Neem en eet, dit is mijn lichaam.' Ook nam Hij een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun die met de woorden: 'Drink er allen uit, want dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.
Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik niet meer drinken van deze vrucht van de wijnstok, tot de dag waarop Ik met jullie de nieuwe oogst zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.'
Na het zingen van de psalmen gingen ze de stad uit, naar de Olijfberg.

Matteüs 26:17-35
Uit: Willibrordvertaling (herziene editie 1995)
© 1995 Katholieke Bijbelstichting
 
 
English:  Matteüs 26:17-35

Anders dan anders

Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?

Dat zal ik vertellen: Wij zaten in nood,
gevangen als slaven in een land van de dood.
Maar luister, herinner hoe wij deze nacht
vanuit de verdrukking weer in vrijheid zijn gebracht.

Gezegend ben jij, gezegend ben jij, de Ene, de koning van het Al,
Jij geeft ons de wijn, jij geeft ons de wijn van vrijheid die fonkelen zal.

Waarom is deze nacht anders dan andere nachten?

Dat zal ik vertellen: Wij zaten bekneld,
gestopt voor het water en bedreigd door geweld.
Maar luister, herinner hoe wij deze nacht
door kolkende diepten op het droge zijn gebracht.

Gezegend ben jij, gezegend ben jij, de Ene, de koning van het Al,
Jij geeft ons het brood, jij geeft ons het brood van leven dat ademen zal.

Waarom is deze nacht anders dan andere nachten?

Dat zal ik vertellen: wij dwaalden maar rond,
in dorre woestijnen, zonder iets dat ons bond.
Maar luister, herinner die stem uit de wolk:
Die wees ons de richting aan en maakte ons een volk.

Gezegend ben jij, gezegend ben jij, de Ene, koning van het Al,
Jij geeft ons je woord, jij geeft ons je woord van liefde die leiden zal.

Waarom is deze nacht anders dan andere nachten?

 

Opname van deel 2, Campuskoor, Huygensgebouw, 2016 (MP3).

Voor mij is zij de laatste,
ik zal haar niet meer vieren.
Mijn lichaam wordt gebroken als dit brood hier,
mijn bloed wordt uitgegoten als de wijn.
Toch ga ik niet verloren:

Dit is het brood, ik breek het.
Dit is de wijn, ik giet hem.
Het leven en de vrijheid en de liefde,
ja, alles wat ik ben en ben geweest,
ik geef het door aan jullie.

Breek dan het brood, en deel het.
Drink van de wijn. Herinner
het leven en de vrijheid en de liefde,
ja, alles wat je bent en bent geweest,
en geef het aan een ander.

Tekst: Hendrik Jan Bosman, 2013
 
Hierop volgt: Van hand tot hand,
een lofzang door allen.
Volledige inhoudsopgave: Alle liederen

 


Bede en volkszang voor liturgisch gebruik

Anders dan anders kan gebruikt worden als tafelgebed in een kerkelijke viering. Het deel "Gezegend ben jij" wordt dan door het volk meegezongen, met een aangepast tempo.

Daarbij past de hiervan afgeleide bede, die bij de opening en afsluiting van de dienst drie maal gezongen wordt, door voorganger, koor, allen. Een bijkomend voordeel daarvan is dat de volkspartij niet voorafgaand aan de dienst hoeft te worden ingeoefend.

Tekst van de bede

Gezegend ben jij, gezegend ben jij,
de Ene, koning van het Al.

Jij geeft ons je woord, jij geeft ons je woord,
dat liefde ons zegenen zal.

Muziek

 • Partituur in Noteflight
 • Partituur in PDF
 • Partijen volk in Noteflight
 • Partijen voor in liturgieboekje in JPG:
  - openingsbede, tevens slotbede: Bede
  - partij in Anders dan anders: Vers 1
  - partij in Anders dan anders: Vers 2
  - partij in Anders dan anders: Vers 3
 
Deze pagina is bijgewerkt op 5 mei 2019
© Willibrord Huisman,
Hendrik Jan Bosman,
Liesbeth Jansen,
2012-2020 en verder
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website is permanent in ontwikkeling.