De lastpost Passieproject
www.delastpost.nl/alleliederen
Je ziet hier alle delen van de passie De lastpost in hun nieuwste versie.
Hendrik Jan & Willibrord herzien af en toe nog een deel.
Ook komen er meer en meer vereenvoudigde versies,
klavieruittreksels, en instrumentale begeleidingen.
Verspreid de muziek en de teksten niet, maar link er gerust naar.
Terug naar homepageniveau van deze websiteDe lastpost 
vuller
Alle liederen: 
- Overzichtstabel 
- Beschrijving naar type 
Veelstemmig verhaal:
- Aan rafels
- Aan tafel
- Adieu
- Anders dan anders
- Begin
- Dansen van plezier
- Dat zegt hij goed
- Die dag
- Die ken ik niet
- Die man
- Geen woorden meer
- Ik kreeg een droom
- Ik lijk wel gek 
- Kiezen jullie maar
- Niet op het feest 
- Onderweg
- Pardon, jongeman
- Tussen de zwarte bomen
- Van hand tot hand
- Volgens afspraak
- Wat komt hij doen?
- Zoals dat gaat 
- Zo doen we dat 
Reflecties:
- En de wereld die lag open 
- Leegte van dagen 
- Maar in mijn hart  
- Nooit geweten 
- Wacht 
In English:
- Begin 
- Farewell 
- From Hand to Hand 
- I Must Be Nuts 
- In Tatters 
- That Day 
- I've Had a Dream 
- Who's It Going to Be? 
Auf Deutsch:
- Aber im Herzen 
- Leere der Tage 
- Nie wusst' ich 
- Und die Welt lag mir offen 
- Warte 
Zie ook:
- over NoteflightNaar elders in een nieuw venster
- over deze passie
- in een notendop
- projectkoor 
 
Klik voor vergroting in nieuw venster
Intocht: Jezus op de ezel, lopend op de jassen.
Getekend voor de Kinderkerk,
door Judith, toen 6 jaar.

Dansen van plezier

[...]
 
Zie en hoor hoe Kinderkoor Emmaus dit lied zong op de première op 13 april 2014.
Klik op de afbeelding en ze beginnen te zingen. Lees ondertussen hieronder de tekst mee.
Of zie en hoorStart de video in een nieuw venster hoe Kinderkoor Dukenburg dit lied zong in de Ontmoetingskerk, 20 maart 2016.

 

 
Voor kinderen + bassen
 
Klik voor afbeelding van de zes weetjes die je nodig hebt (in nieuw venster)Lees en hoor de partituur
(Lees ook de toelichting over NoteflightNaar elders in een nieuw venster)).
 
Download en print de partituur (PDF).
© Voor gebruik in je eigen koor. Neem bij plannen om het uit te voeren tevoren contact op. Niet publiceren, graag naar linken.
 
Tekst uit het evangelie volgens Matteüs:
Intocht in Jeruzalem
Ze naderden Jeruzalem en kwamen in Betfage op de Olijfberg. Daar stuurde Jezus twee leerlingen eropuit met de opdracht: 'Ga naar het dorp daar vlak voor je. Jullie zullen er meteen een ezelin vinden, die vastgebonden staat en een veulen bij zich heeft. Maak ze los en breng ze bij Me. En als iemand jullie iets zegt, zeg dan: "De Heer heeft ze nodig. Maar Hij stuurt ze meteen terug." '
Dit is gebeurd opdat vervuld zou worden wat bij monde van de profeet gezegd is:
Zeg tegen de dochter Sion:
zie, uw koning komt naar u toe,
zachtmoedig en zittend op een ezel,
op een veulen, het jong van een lastdier.
De leerlingen gingen en deden wat Jezus hun opgedragen had. Ze brachten de ezelin en het veulen, legden er kleren overheen, en Hij ging erop zitten. Zeer veel mensen spreidden hun kleren uit op de weg, anderen sneden takken van de bomen en legden die op de weg. Zowel de menigte die voor Hem uit ging als die welke Hem volgde, schreeuwde:
Hosanna, de Zoon van David.
Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer.
Hosanna, in de hoogste hemel.
Toen Hij Jeruzalem binnengetrokken was, kwam de hele stad in beweging en ze vroegen: 'Wie is dat?' De mensen zeiden: 'Dat is de profeet, Jezus van Nazaret in Galilea.'
Jezus ging de tempel binnen, joeg alle mensen weg die daar kochten en verkochten, en gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers om. Hij zei hun: 'Er staat geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed heten, maar u maakt er een rovershol van.'
In de tempel kwamen blinden en kreupelen bij Hem, en Hij genas ze. Maar toen de hogepriesters en schriftgeleerden de opzienbarende dingen zagen die Hij deed, en de kinderen die in de tempel stonden te roepen: 'Hosanna, de Zoon van David,' wonden zij zich op en vroegen: 'Hoort U wat zij daar zeggen?' Jezus zei: 'Ja. Maar hebt u nooit gelezen: Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt U zich een lofzang bereid?' Hij liet hen staan, ging de stad uit naar Betanië, en overnachtte daar.

Matteüs 21: 1-17
Uit: Willibrordvertaling (herziene editie 1995)
© 1995 Katholieke Bijbelstichting
 
 
English:  Matteüs 21: 1-17

Dansen van plezier

Daar komt de grote optocht aan.
Dag Jezus! Hosanna!
En op een ezel, daar vooraan:
Dag Jezus! Hosanna!
Kijk daar, ze zijn nog lang niet hier,
maar we dansen van plezier.
Geen kind dat nu nog stil kan staan.
Dag Jezus! Hosanna! Hosanna! Ja!

Het is zover, daar is hij dan!
Dag Jezus! Hosanna!
Daar kennen we een liedje van:
Dag Jezus! Hosanna!
Dus zwaai met takken in het rond,
gooi je jassen op de grond,
zodat hij daarop lopen kan.
Dag Jezus! Hosanna! Hosanna! Ja!

Nu lopen we de stadspoort door,
Dag Jezus! Hosanna!
de koning en zijn kinderkoor.
Dag Jezus! Hosanna!
De grote mensen roepen luid:
Jezus, roep de opstand uit!
Daar zijn het grote mensen voor.
Dag Jezus! Hosanna! Hosanna! Ja!

We komen bij de tempel aan.
Dag Jezus! Hosanna!
De mensen zijn al weggegaan.
Dag Jezus! Hosanna!
De grote mensen van de stad
zijn de koning nu al zat.
Maar ons krijgt niemand hier vandaan!
Dag Jezus! Hosanna! Hosanna! Ja!


Tekst Hendrik Jan Bosman,
januari 2014
 
Hierna volgt de reflectie Nooit geweten.
Volledige inhoudsopgave: Alle liederen
Deze pagina is bijgewerkt op 8 december 2016
© Willibrord Huisman,
Hendrik Jan Bosman,
Liesbeth Jansen,
2012-2020 en verder
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website is permanent in ontwikkeling.