De lastpost Passieproject
www.delastpost.nl/alleliederen
Je ziet hier alle delen van de passie De lastpost in hun nieuwste versie.
Hendrik Jan & Willibrord herzien af en toe nog een deel.
Ook komen er meer en meer vereenvoudigde versies,
klavieruittreksels, en instrumentale begeleidingen.
Verspreid de muziek en de teksten niet, maar link er gerust naar.
Terug naar homepageniveau van deze websiteDe lastpost 
vuller
Alle liederen: 
- Overzichtstabel 
- Beschrijving naar type 
Veelstemmig verhaal:
- Aan rafels
- Aan tafel
- Adieu
- Anders dan anders
- Begin
- Dansen van plezier
- Dat zegt hij goed
- Die dag
- Die ken ik niet
- Die man
- Geen woorden meer
- Ik kreeg een droom
- Ik lijk wel gek 
- Kiezen jullie maar
- Niet op het feest 
- Onderweg
- Pardon, jongeman
- Tussen de zwarte bomen
- Van hand tot hand
- Volgens afspraak
- Wat komt hij doen?
- Zoals dat gaat 
- Zo doen we dat 
Reflecties:
- En de wereld die lag open 
- Leegte van dagen 
- Maar in mijn hart  
- Nooit geweten 
- Wacht 
In English:
- Begin 
- Farewell 
- From Hand to Hand 
- I Must Be Nuts 
- In Tatters 
- That Day 
- I've Had a Dream 
- Who's It Going to Be? 
Auf Deutsch:
- Aber im Herzen 
- Leere der Tage 
- Nie wusst' ich 
- Und die Welt lag mir offen 
- Warte 
Zie ook:
- over NoteflightNaar elders in een nieuw venster
- over deze passie
- in een notendop
- projectkoor 
 

 

 

 

Dat zegt hij goed

Zie & hoor de Start de video in een nieuw venster eerste strofe in opname van Pardon, jongemanPremière, 2014.
Of zie & hoor hoe dit ging op de eerste campusuitvoering, Erasmusgebouw, 2015.
Of zie & hoor hoe dit ging in de Ontmoetingskerk, 2016.
Of zie & hoor hoe dit ging op de tweede campusuitvoering, Huygensgebouw, 2016.
Idem, 3e strofe (= slot, nog met de oude tekst)
 
Voor groot koor a capella SATB
NB: onderstaande partituren bevatten nog de drie fragmenten zoals ze in Pardon, jongeman voorkwamen. In Die man wordt het eerste niet gezongen; 2 en 3 zijn ongewijzigd gebleven.
 
Klik voor afbeelding van de zes weetjes die je nodig hebt (in nieuw venster)Beluister en lees de partituur.
Oefenversies:
- met versterkte 2e sopraan
- met versterkte alt
- met versterkte tenor
- met versterkte bas.
(Lees ook de toelichting over NoteflightNaar elders in een nieuw venster)).
 
Download en print de partituur: PDF.
© Voor gebruik in je eigen koor. Neem bij plannen om het uit te voeren tevoren contact op. Niet publiceren, graag naar linken.
 
Voor de betekenis van de tekst, zie Pardon, jongeman.
Voor oude opnamen, zie archief/pardonjongeman_v2013.htm

Dit lied bestaat sinds 2019 uit twee fragmenten uit Die man.

NB: in het oude, nog bruikbare, Pardon, jongeman betrof het drie fragmenten. In het geval dat Pardon, jongeman als geheel niet gezongen wordt, maar gespeeld of gelezen, kunnen deze drie fragmenten op de juiste plaats in lezing of spel gezongen worden.

"Dat zegt hij goed" betreft de onderstaande blauwe teksten.

 

2.

Jezus (gesproken of gezongen):

[...]

Geloof me maar, dat dwang of heerschappij
geen plaats heeft in mijn koninkrijk
Geen hoog of laag, want ieder mens is vrij
aan ieder ander mens gelijk.

Mensen op het plein

Dat zegt hij goed, dat dwang of heerschappij
geen plaats heeft in zijn koninkrijk
Geen hoog of laag, want ieder mens is vrij,
aan ieder ander mens gelijk.

3.

Jezus (gesproken of gezongen):

[...]

De waarheid is dat op een dag de macht
van wie zich nu nog heel wat vindt,
van koning, keizer, heerser, hooggeacht
verwaait als stofjes op de wind!

Mensen op het plein

Zo zal het zijn: de dag komt dat de macht
van God de wereld overwint,
de dag dat koning Jezus, langverwacht,
zijn vredesrijk bij ons begint!

Hendrik Jan Bosman, 2012, 2016, 2019
 
Hierop volgt: En de wereld die lag open,
een reflectie over overmoed
Volledige inhoudsopgave: Alle liederen
Deze pagina is bijgewerkt op 6 april 2019
© Willibrord Huisman,
Hendrik Jan Bosman,
Liesbeth Jansen,
2012-2020 en verder
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website is permanent in ontwikkeling.