De lastpost Passieproject
www.delastpost.nl/alleliederen
Je ziet hier alle delen van de passie De lastpost in hun nieuwste versie.
Hendrik Jan & Willibrord herzien af en toe nog een deel.
Ook komen er meer en meer vereenvoudigde versies,
klavieruittreksels, en instrumentale begeleidingen.
Verspreid de muziek en de teksten niet, maar link er gerust naar.
Terug naar homepageniveau van deze websiteDe lastpost 
vuller
Alle liederen: 
- Overzichtstabel 
- Beschrijving naar type 
Veelstemmig verhaal:
- Aan rafels
- Aan tafel
- Adieu
- Anders dan anders
- Begin
- Dansen van plezier
- Dat zegt hij goed
- Die dag
- Die ken ik niet
- Die man
- Geen woorden meer
- Ik kreeg een droom
- Ik lijk wel gek 
- Kiezen jullie maar
- Niet op het feest 
- Onderweg
- Pardon, jongeman
- Tussen de zwarte bomen
- Van hand tot hand
- Volgens afspraak
- Wat komt hij doen?
- Zoals dat gaat 
- Zo doen we dat 
Reflecties:
- En de wereld die lag open 
- Leegte van dagen 
- Maar in mijn hart  
- Nooit geweten 
- Wacht 
In English:
- Begin 
- Farewell 
- From Hand to Hand 
- I Must Be Nuts 
- In Tatters 
- That Day 
- I've Had a Dream 
- Who's It Going to Be? 
Auf Deutsch:
- Aber im Herzen 
- Leere der Tage 
- Nie wusst' ich 
- Und die Welt lag mir offen 
- Warte 
Zie ook:
- over NoteflightNaar elders in een nieuw venster
- over deze passie
- in een notendop
- projectkoor 
 

 

 

 

Die ken ik niet

[...]
 
Zie en hoor hoe het projectkoor dit lied zong op de première op 13 april 2014.
Klik op de afbeelding en ze beginnen te zingen. Lees ondertussen hieronder de tekst mee.
Of zie & hoor hoe het Campuskoor dit zong in de Ontmoetingskerk, 2016.
Of zie & hoor hoe het Campuskoor dit zong op de tweede campusuitvoering, Huygensgebouw, 2016.

 

 
Voor SATB en SS
 
Klik voor afbeelding van de zes weetjes die je nodig hebt (in nieuw venster)Lees en hoor de partituur
(Lees ook de toelichting over NoteflightNaar elders in een nieuw venster)).
 
Online instuderen
Oefenmix met versterkte sopraan; mp3
Oefenmix met versterkte alt; mp3
Oefenmix met versterkte tenor; mp3
Oefenmix met versterkte bas; mp3
 
Klavieruittreksels
Partituur met klavieruittreksel: PDF; Noteflight
Klavieruittreksel apart: PDF; Noteflight
 
Download en print de partituur (PDF).
© Voor gebruik in je eigen koor. Neem bij plannen om het uit te voeren tevoren contact op. Niet publiceren, graag naar linken.
 
Tekst uit het evangelie volgens Matteüs:
Verloochening door Petrus
Petrus zat buiten op de binnenplaats. Er kwam een slavin naar hem toe, die zei: "Jij was ook bij die Jezus van Galilea." Maar hij ontkende het waar iedereen bij was: "Ik weet niet waar je het over hebt."
Hij ging naar het portaal en een andere slavin zag hem daar en ze zei tegen wie daar stonden: "Die man daar was bij Jezus de Nazoreeër." Opnieuw ontkende hij onder ede: "Ik ken die man niet."
Na een tijdje kwamen de omstanders dichterbij en zeiden tegen Petrus: "Inderdaad, jij hoort ook bij hen; trouwens, jouw spraak verraadt je." Toen begon hij te vloeken en te zweren: "Ik ken die man niet."
En meteen kraaide er een haan. Petrus herinnerde zich wat Jezus gezegd had: "Voordat de haan kraait, zul je Me drie keer verloochenen."
Hij ging naar buiten en huilde bittere tranen.

Matteüs 26: 69-75
Uit: Willibrordvertaling (herziene editie 1995)
© 1995 Katholieke Bijbelstichting
 
 
English:  Matteüs 26: 69-75

Die ken ik niet

Van alles wat verkeerd ging toen, trok dit het diepste spoor.
Paniek besprong me, één moment, en klinkt nog altijd door.
Al ben ik dan in leven, wat kan me dat nog geven
nu ik elke ochtend opsta met die aanklacht in mijn oor?


Ik stond klaar om hem te verdedigen, met het zwaard stevig in de hand.
Maar toen hij niet van vechten weten wou, stond ik klungelend aan de kant.
Ik keek toe hoe ze hem sloegen, wild, mateloos, fel,
tot een dienstmeid zei: "Wacht 's, hoor jij ook niet bij die rebel?"

Blinde schrik: werd ik nu ook opgepakt? In paniek riep ik zomaar: "Nee!
Ik weet niet hoe je bij die onzin komt, met die bende doe ik niet mee."
"Mooi van wel," zei me een tweede, "Ik heb je herkend!"
Dus ik riep nog wat heftiger: "Waar heb je het over, mens?"

"Wat een klets," zei een derde schouderduw, "jij bent absoluut één van hen!"
"Wel verdomme," riep ik, "ik zeg je toch, dat ik heel die figuur niet ken!"
In de stilte na die woorden kraaide een haan,
en ik wist dat ik Jezus nu al drie keer had laten staan...


Van alles wat verkeerd ging toen, trok dit het diepste spoor.
Paniek duurt maar een ogenblik en schuld duurt altijd door.
Zo is het ook gebleven. Wat zou ik ervoor geven
als ik niet meer elke ochtend dat vervloekte kraaien hoor!

Tekst Hendrik Jan Bosman, september 2013
 
Hierop volgt het eerste deel van Pilatus' verslag
van zijn veroordeling van Jezus: Kiezen jullie maar.
Volledige inhoudsopgave: Alle liederen
Deze pagina is bijgewerkt op 15 januari 2017
© Willibrord Huisman,
Hendrik Jan Bosman,
Liesbeth Jansen,
2012-2020 en verder
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website is permanent in ontwikkeling.