De lastpost Passieproject
www.delastpost.nl/alleliederen
Je ziet hier alle delen van de passie De lastpost in hun nieuwste versie.
Hendrik Jan & Willibrord herzien af en toe nog een deel.
Ook komen er meer en meer vereenvoudigde versies,
klavieruittreksels, en instrumentale begeleidingen.
Verspreid de muziek en de teksten niet, maar link er gerust naar.
Terug naar homepageniveau van deze websiteDe lastpost 
vuller
Alle liederen: 
- Overzichtstabel 
- Beschrijving naar type 
Veelstemmig verhaal:
- Aan rafels
- Aan tafel
- Adieu
- Anders dan anders
- Begin
- Dansen van plezier
- Dat zegt hij goed
- Die dag
- Die ken ik niet
- Die man
- Geen woorden meer
- Ik kreeg een droom
- Ik lijk wel gek 
- Kiezen jullie maar
- Niet op het feest 
- Onderweg
- Pardon, jongeman
- Tussen de zwarte bomen
- Van hand tot hand
- Volgens afspraak
- Wat komt hij doen?
- Zoals dat gaat 
- Zo doen we dat 
Reflecties:
- En de wereld die lag open 
- Leegte van dagen 
- Maar in mijn hart  
- Nooit geweten 
- Wacht 
In English:
- Begin 
- Farewell 
- From Hand to Hand 
- I Must Be Nuts 
- In Tatters 
- That Day 
- I've Had a Dream 
- Who's It Going to Be? 
Auf Deutsch:
- Aber im Herzen 
- Leere der Tage 
- Nie wusst' ich 
- Und die Welt lag mir offen 
- Warte 
Zie ook:
- over NoteflightNaar elders in een nieuw venster
- over deze passie
- in een notendop
- projectkoor 
 

 

 

 

Geen woorden meer

De kruisiging, bespotting en sterven van Jezus, verteld door de centurion (tweestemmig mannenkoor).
Aanvankelijk geeft hij kille orders, maar gaandeweg begint hij zich af te vragen wat er gebeurt.
De omstanders blijven tot het bittere eind doorgaan met jennen en spotten (driestemmig vrouwenkoor).
Jezus roept éénmaal wanhopig "Mijn god, waarom verlaat je mij?"; dit wordt vijfstemmig gezongen door een ander vrouwenkoor, bij voorkeur elders opgesteld.
Daarna gaat het spotten onverminderd voor.
Tenslotte sterft Jezus.  
 
Zie en hoor hoe Carmina Ludicra dit lied zong op de première op 13 april 2014.
Klik op de afbeelding en ze beginnen te zingen. Lees ondertussen hieronder de tekst mee.
Of zie & hoor hoe een ensemble uit Carmina Ludicra het zong op de uitvoering van 2015.
Of zie & hoor hoe een ad-hoc ensemble het zong op de uitvoering van 2016.

 

 
Koor 1, SSA: de spottende omstanders
Koor 2, SSSAA: Jezus (Mijn God, waarom verlaat je mij)
Koor 3, A: ah
Koor 4, TB: de centurion
Klavier ad lib:
- ter ondersteuning van koor 1 en koor 4 in deel 1
- ter vervanging van koor 3 in deel 2 en verder.
 
Klik voor afbeelding van de zes weetjes die je nodig hebt (in nieuw venster)Lees en hoor de koorpartituur
(Lees ook de toelichting over NoteflightNaar elders in een nieuw venster)).
 
Online instuderen
Koor 2: Mijn God, waarom verlaat je mij?
" idem, PDF (2A4, kleur)
Oefenmix met versterkte sopraan 1
Oefenmix met versterkte sopraan 2
Oefenmix met versterkte sopraan 3
Oefenmix met versterkte alt 1
Oefenmix met versterkte alt 2
Koor 1: vrouwen, deel 1:
Sopraan 1: gebruik de partituur; mp3
Oefenmix met versterkte sopraan 2 = alt 1; mp3
Oefenmix met versterkte alt 2; mp3
Koor 1: vrouwen, spotliedjes:
Oefenpartituur driestemmig
Oefenmix met versterkte sopraan 2 = alt 1
Oefenmix met versterkte alt 2
Koor 4: mannen, de centurion:
Oefenmix met versterkte tenor; mp3
Oefenmix met versterkte bas; mp3
Koor 3, accordeon ad lib:
Partituur met koor 4; PDF
 
Download en print de:
- volledige (koor)partituur (PDF)
- partituur met klavier ad lib (PDF).
© Voor gebruik in je eigen koor. Neem bij plannen om het uit te voeren tevoren contact op. Niet publiceren, graag naar linken.
 
Tekst uit het evangelie volgens Matteüs:
Bespotting en kruisiging
Ze kwamen bij een plaats die Golgota heet, wat Schedelveld betekent, en daar gaven ze Hem een mengsel te drinken van wijn en gal. Toen Hij geproefd had, wilde Hij niet drinken. Ze kruisigden Hem en verdobbelden zijn kleren.
Daar hielden ze zittend de wacht bij Hem. Boven zijn hoofd hadden ze geschreven waaraan Hij schuldig bevonden was: 'Dit is de koning van de Joden.' Tegelijk met Hem werden er twee bandieten gekruisigd, een rechts en een links van Hem.
De voorbijgangers lasterden Hem en zeiden hoofdschuddend: 'Jij, die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, red jezelf als je de Zoon van God bent, en kom van het kruis af.'
In diezelfde trant dreven ook de hogepriesters samen met de schriftgeleerden en oudsten de spot met Hem: 'Anderen heeft Hij gered, zichzelf kan Hij niet redden. Hij is koning van Israël, laat Hij dan nu van het kruis afkomen en wij zullen in Hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld, laat die Hem redden, als Hij Hem mag. Hij heeft toch gezegd: Ik ben de Zoon van God.' Op dezelfde manier maakten ook de bandieten die samen met Hem gekruisigd waren beledigende opmerkingen tegen Hem.

Jezus' dood
Vanaf het zesde uur viel er duisternis over het hele land, tot aan het negende uur.
Rond het negende uur riep Jezus met luide stem uit: 'Eli, Eli, lema sabachtani?' Dat betekent: Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij in de steek gelaten? Sommigen die daar stonden, hoorden dat en zeiden: 'Hij roept Elia.' Meteen rende een van hen weg om een spons te halen, doopte die in wijn, stak hem op een rietstok en wilde Hem te drinken geven. Maar de anderen zeiden: 'Niet doen! Laten we eens kijken of Elia Hem komt redden.'
Maar Jezus schreeuwde opnieuw luidkeels en gaf de geest.

Matteüs 27: 33-50
Uit: Willibrordvertaling (herziene editie 1995)
© 1995 Katholieke Bijbelstichting
 
 
English:  Matteüs 27: 33-50

Geen woorden meer

Links. Rechts. Links. Rechts.
     Kijk, daar komt 'ie: onze Koning Lastpost!
Pas op de plaats en rust!

Breng hier dat geteisem.
Geef hem maar wat wijn, dat houdt hem rustig.
Hij wil niet? Ook goed. Kan ik niet mee zitten.
     Kijk, daar staat 'ie: Koning Lastpost!

Trek hem zijn kleren uit.
Wie ze wil, die mag ze hebben,
verloot ze maar of zo.
     Wie wil kleren van een Lastpost?

Leg hem op het kruis daar.
Hamer hem vast:
Spijkers door de polsen.
Goed zo!
Nog een paar door de enkels.
Mooi zo! Overeind die handel!
     Kijk, daar hangt 'ie: Koning Lastpost!

Ja hoor, hij hangt prima zo,
daar in het midden,
midden tussen de rovers in.
Daar hoort hij thuis.

Nu nog een bordje bij zijn kop:
     "Dit hier is Jezus.
     Uit Nazareth, dat gat.
     De Koning van de Joden."
Wat dat betekent? Weet ik veel! Pilatus wil het zo.

---

Daar kronkelt hij, de stumper.
Hapt naar adem.
Daar hangt hij dan,
te kijk voor heel zijn volk.
     Hela! Redder! Zoon van God:
     Red jezelf, of ga kapot!
     Kom van dat kruis af, als je kan!
     Ben je de koning, doe het dan!

Ik lach. Dat klinkt wel even anders dan "Hosanna!"
Wat is er toch gebeurd? In één week tussentijd?

---

Het middaguur. De zon staat op zijn hoogst,
maar om ons en in ons wordt het donker.
Zwart als nacht. Geen hand voor ogen.
De zon kan niet meer aanzien wat we doen.

Ik lach niet meer.
Wat is dit toch?
Wat is dit voor een man?

---
De wereld zwijgt.
Beklemd.
De uren kruipen.
Tot hij - juist hij - de stilte scheurt.

Hij schreeuwt, een rauwe kreet vol wanhoop.
               "Mijn God! Mijn God! Waarom verlaat je mij?"

Geen mens wil dat begrijpen.
Nog altijd lachen ze.
     "Hoor, die sukkel roept zijn God!
     Heel benieuwd of dat wat wordt;
     of je misschien al iemand ziet
     die hem komt redden? Dacht het niet..."

---
Jezus hijgt.

Geen lucht.
Geen woorden meer.
Eén kreet.
Dan zakt hij in.
En stikt.
En sterft.
 

Tekst Hendrik Jan Bosman, december 2013
 
Hierop volgt Aan rafels,
over het verscheuren van de wereld.
Volledige inhoudsopgave: Alle liederen
Deze pagina is bijgewerkt op 10 maart 2020
© Willibrord Huisman,
Hendrik Jan Bosman,
Liesbeth Jansen,
2012-2020 en verder
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website is permanent in ontwikkeling.