De lastpost Passieproject
www.delastpost.nl/alleliederen
Je ziet hier alle delen van de passie De lastpost in hun nieuwste versie.
Hendrik Jan & Willibrord herzien af en toe nog een deel.
Ook komen er meer en meer vereenvoudigde versies,
klavieruittreksels, en instrumentale begeleidingen.
Verspreid de muziek en de teksten niet, maar link er gerust naar.
Terug naar homepageniveau van deze websiteDe lastpost 
vuller
Alle liederen: 
- Overzichtstabel 
- Beschrijving naar type 
Veelstemmig verhaal:
- Aan rafels
- Aan tafel
- Adieu
- Anders dan anders
- Begin
- Dansen van plezier
- Dat zegt hij goed
- Die dag
- Die ken ik niet
- Die man
- Geen woorden meer
- Ik kreeg een droom
- Ik lijk wel gek 
- Kiezen jullie maar
- Niet op het feest 
- Onderweg
- Pardon, jongeman
- Tussen de zwarte bomen
- Van hand tot hand
- Volgens afspraak
- Wat komt hij doen?
- Zoals dat gaat 
- Zo doen we dat 
Reflecties:
- En de wereld die lag open 
- Leegte van dagen 
- Maar in mijn hart  
- Nooit geweten 
- Wacht 
In English:
- Begin 
- Farewell 
- From Hand to Hand 
- I Must Be Nuts 
- In Tatters 
- That Day 
- I've Had a Dream 
- Who's It Going to Be? 
Auf Deutsch:
- Aber im Herzen 
- Leere der Tage 
- Nie wusst' ich 
- Und die Welt lag mir offen 
- Warte 
Zie ook:
- over NoteflightNaar elders in een nieuw venster
- over deze passie
- in een notendop
- projectkoor 
 

19. Ik lijk wel gek

English version: I Must Be Nuts

[...]
 
Zie & hoor hierboven hoe het projectkoor dit lied uitvoerde op de première op 13 april 2014.
Klik op de afbeelding en ze beginnen te zingen. Lees ondertussen hieronder de tekst mee.
En zie & hoor hoe, op dezelfde première, 12 blazers van QHarmony een instrumentale versieKlik voor de video van de koperversie van dit lied speelden, op een arrangement van Maron Teerds.
Zie en hoorStart de video in een nieuw venster hoe het Campuskoor zingend rondtrok met dit lied op de campusuitvoering van 2015.
Zie en hoorStart de video in een nieuw venster hoe dit ging in de Ontmoetingskerk 2016.
Zie en hoorStart de video in een nieuw venster hoe het Campuskoor dit deed in de campusuitvoering van 2016.

 

 
Voor SATB
 
Klik voor afbeelding van de zes weetjes die je nodig hebt (in nieuw venster)Lees en hoor de partituur
(Lees ook de toelichting over NoteflightNaar elders in een nieuw venster)).
 
Instuderen: zet in Noteflight het tempo wat hoger.
- algemene partituur (sopranen, overzicht);
- oefenpartituur met versterkte alt;
- oefenpartituur met versterkte tenor;
- oefenpartituur met versterte bas.
- partij voor orgel voor studie of versterking (PDF)
 
Download en print de partituur (PDF).
© Voor gebruik in je eigen koor. Neem bij plannen om het uit te voeren tevoren contact op. Niet publiceren, graag naar linken.
 
Tekst uit het evangelie volgens Matteüs:
Bespotting en kruisiging
Toen namen de soldaten van de gouverneur Jezus mee naar het pretorium en haalden er heel de cohort bij. Ze trokken Hem zijn kleren uit en hingen Hem een rode mantel om; ze vlochten een krans van doorns, zetten die op zijn hoofd, gaven Hem een rietstok in de rechterhand, vielen voor Hem op de knieën en dreven de spot met Hem door te zeggen: 'Gegroet, koning van de Joden!' En ze spuwden Hem in het gezicht, pakten de rietstok en sloegen Hem op zijn hoofd.
Toen ze zo de spot met Hem gedreven hadden, namen ze Hem de mantel af en deden Hem zijn eigen kleren weer aan. Ze leidden Hem weg om Hem te kruisigen.
Toen ze de stad uitgingen, kwamen ze een man uit Cyrene tegen die Simon heette. Hem dwongen ze zijn kruis te dragen.
 
Matteüs 27: 27-32
Uit: Willibrordvertaling (herziene editie 1995)
© 1995 Katholieke Bijbelstichting
 
 
English:  Matteüs 27: 27-32

Ik lijk wel gek

Stap voor stapje.
Voet voor voetje.
Langs de lange weg.

Hoe komt het dat ik sjouw
met dat kruishout op mijn nek?
Net liep hij hier, bont en blauw
en nu ik, ik lijk wel gek.

Hé, jij daar, Simon van Kyrene

Weer viel hij neer van pijn
op de lange lijdensweg.
Daarom zei me zo'n Romein:
"Jij daar, help hem. Jij hebt pech."

Hé, jij daar, Simon van Kyrene

Nu draag ik dan zijn kruis.
Ach, ik heb een brede rug.
Straks ben ik weer veilig thuis
maar hij krijgt dat kruis weer terug.


Tekst Hendrik Jan Bosman,
januari 2014
 
Hierna volgt Geen woorden meer,
waarin de honderdman vertelt van
Jezus' kruisiging en sterven.
Volledige inhoudsopgave: Alle liederen
Deze pagina is bijgewerkt op 15 januari 2017
© Willibrord Huisman,
Hendrik Jan Bosman,
Liesbeth Jansen,
2012-2020 en verder
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website is permanent in ontwikkeling.