De lastpost Passieproject
www.delastpost.nl/alleliederen
Je ziet hier alle delen van de passie De lastpost in hun nieuwste versie.
Hendrik Jan & Willibrord herzien af en toe nog een deel.
Ook komen er meer en meer vereenvoudigde versies,
klavieruittreksels, en instrumentale begeleidingen.
Verspreid de muziek en de teksten niet, maar link er gerust naar.
Terug naar homepageniveau van deze websiteDe lastpost 
vuller
Alle liederen: 
- Overzichtstabel 
- Beschrijving naar type 
Veelstemmig verhaal:
- Aan rafels
- Aan tafel
- Adieu
- Anders dan anders
- Begin
- Dansen van plezier
- Dat zegt hij goed
- Die dag
- Die ken ik niet
- Die man
- Geen woorden meer
- Ik kreeg een droom
- Ik lijk wel gek 
- Kiezen jullie maar
- Niet op het feest 
- Onderweg
- Pardon, jongeman
- Tussen de zwarte bomen
- Van hand tot hand
- Volgens afspraak
- Wat komt hij doen?
- Zoals dat gaat 
- Zo doen we dat 
Reflecties:
- En de wereld die lag open 
- Leegte van dagen 
- Maar in mijn hart  
- Nooit geweten 
- Wacht 
In English:
- Begin 
- Farewell 
- From Hand to Hand 
- I Must Be Nuts 
- In Tatters 
- That Day 
- I've Had a Dream 
- Who's It Going to Be? 
Auf Deutsch:
- Aber im Herzen 
- Leere der Tage 
- Nie wusst' ich 
- Und die Welt lag mir offen 
- Warte 
Zie ook:
- over NoteflightNaar elders in een nieuw venster
- over deze passie
- in een notendop
- projectkoor 
 

 

Alle liederen - tabel

Zie ook:

 • beschrijving van de liederen naar type
 • het lijdensverhaal in een notendop
 • het script van de première (2014)
 • algeheel overzicht van de passie
 • alle originele teksten + toelichting printbaar, 2019, 16 A4: PDF
 • all texts in English + summary printable, 2019, 24 A4: PDF
 • Deutsche Übersetzungen der Reflektionen, 2018, 3 A4: PDF
 • Tekstprojectie 2019, 267 dia's: PPTX
 • all spoken text 2018, 9 A4: PDF
 • text projection 2018, 254 slides: PDF
 • koorregie 2018, 4 A4: PDF
 • de basisversie: PDF
 • de volledige versie: PDF

 

Nr.
Titel
Status
Begintekst
Onderwerp
Perspectief
Door
Duur
Tekst
1.
Begin
 Begin
Basis
Vertel, alles moet eens beginnen
Begin
Alle aanwezigen
Publiek
+ATB
2:30
HJB
2.
Dansen van plezier
Optie
Daar komt de grote optocht aan
Dag Jezus! Hosanna!
Intocht in Jeruzalem
Matteüs 21:1-17
Kinderen
Kinderkoor
2:20
HJB
3.
     Nooit geweten
      Nie wusst' ich
Optie
Nooit geweten dat ik wachtte
     Adoratie
Ik
SAB
3:00
LJ
4a.
Die man
Basis
Wat moet ik met die man?
Kajafas over Jezus
Matteüs 21:23-46
Kajafas;
Jezus;
volk op tempelplein.
TB
SSA
SATB
6:30
HJB
4b.
Pardon, jongeman
(dialoogversie
van "Die man")
Optie
i.p.v.
4a
De wereld moet eens opgeschoond,
de hele boel wordt omgekeerd!
Discussie op tempelplein
Matteüs 21:23-46
Jezus;
priesters en bijbelkenners;
volk op tempelplein.
SSA
TB
SATB
6:50
HJB
 
Fragment uit 4a en 4b:
Zoals dat gaat
Basis
Een wijnboer nam beheerders aan
Gelijkenis
Matteüs 21:33-39
Jezus
SSA
 
1:15
HJB
 
Drie fragmenten uit 4a en 4b:
Dat zegt hij goed
Basis
Er komt al snel een nieuwe wereld
Het volk beaamt
Jezus' woorden
Volk op het tempelplein
SATB
 
1:30
HJB
5.
     En de wereld die lag open
      Und die Welt lag mir offen
Optie
Alles stormt
     Overmoed
Ik
SATB
2:10
LJ
6.
Niet op het feest
Optie
Dag, ben jij hier ook?
Maar waarom het nu is,
Vergadering, 1
Matteüs 26:3-5
Priesters, bijbelkenners,
oudsten van het volk,
hogepriester Kaïafas
TBB
+SSAA
4:10
HJB
7.
Die dag
 That Day
Optie
Nu ik terugkijk op die dag
Zalving te Betanië
= Met het oog op zijn begrafenis
Matteüs 26: 6-13
Vrouw met het kruikje met olie
("Maria Magdalena")
SAATBB
5:20
HJB
8.
Wat komt hij doen?
Optie
Dan nog een kwestie die om onze aandacht vraagt:
Er staat een man hier aan de deur
Vergadering, 2
Verraad van Judas
Uittellen van de zilverstukken
Matteüs 26:14-16
Priesters, bijbelkenners,
oudsten van het volk,
hogepriester Kaïafas
TBB
+SSAA
2:10
HJB
9.
     Wacht
      Warte
Basis
Wacht, wacht even:
achter me de tijd / staat stil
     Ontgoocheling
Ik
SAB
3:00
LJ
10.
Aan tafel
Optie
Dát is dan Messias, heeft geen flauw idee
Jezus voorzegt Judas' verraad
Matteüs 26:20-25
Judas;
Jezus, geciteerd
TB // TB;
SA // SA
1:15
HJB
11.
Anders dan anders
Basis
Waarom is deze dag...
1-3: Dat zal ik vertellen
4: Voor mij is zij de laatste
Laatste avondmaal

Matteüs 26:17-29
Jongste leerling;
alle leerlingen;
Jezus
Kinderkoor;
SATB;
SSA
3:15
2:35
HJB
12.
Van hand tot hand
 From Hand to Hand
Optie
Gezegend is God, die leeft
Halleluja!
Lofzang
Matteüs 26:30
Alle aanwezigen
Publiek+ATB
+Kinderkoor
+SSS+SATB
1:30
HJB
 
[Pauze]
" "
" "
Van hand tot hand - strofe 4
 From Hand to Hand
" "
Gezegend is God, die leeft
Halleluja!
Lofzang
Matteüs 26:30
Alle aanwezigen
Publiek+ATB
+SSS+SATB
1:30
 
13.
Onderweg
Optie
Samen aan de wandel, midden in de nacht
Jezus voorzegt het wegrennen
van de leerlingen
en Petrus' verloochening
Matteüs 26:31-35
Petrus;
Jezus, geciteerd
TB // TB;
SA // SA
1:15
HJB
14.
Tussen de zwarte bomen
Basis
Hoe ben ik hier terechtgekomen?
In Getsemane
= gebed in de hof van olijven
Matteüs 26:36-46
Jezus;
slapende leerlingen
SSA;
B
5:20
HJB
15.
Volgens afspraak
Basis
Waar kan ik rennen?
Waar kan ik schuilen?
Arrestatie; Judaskus;
Matteüs 26:47-56
Judas' dood
Matteüs 27:1-10
Judas
SATB
2:40
HJB
16.
Die ken ik niet
Optie
Van alles wat verkeerd ging toen
trok dit het diepste spoor
Verloochening door Petrus
Matteüs 26:69-75
Petrus;
"haan"
SATB;
SS
3:20
HJB
17a.
Kiezen jullie maar
 Who's it going to be?
Basis
Gaat allen staan voor de gouverneur!
Ja, dat met Jezus toen, wat een geval!
Voor Pilatus, 1
Matteüs 27:11-18
Pilatus
SSAA+M
2:00
HJB
17b.
Ik kreeg een droom
 I've had a dream
Basis
Hier een bericht aan Pilatus,
groeten van uw vrouw
De droom van Pilatus' vrouw
Matteüs 27:19
Mevrouw Pilatus
V+TB
2:10
HJB
17c.
Kiezen jullie maar (vervolg)
 Who's it going to be?
Basis
In de minuut waarin ik zo werd onderbroken
Voor Pilatus, 2
Matteüs 27:20-26
Pilatus
SSAA+M
1:20
HJB
18.
Zo doen we dat
Optie
Revisie
Mannen? Yo!
Geseling
Matteüs 27:26
Soldaten;
zweep;
Jezus' delirium
spreekkoor;
spreekkoor;
SSAA+TB
2:30
HJB
19.
Ik lijk wel gek
 I Must Be Nuts
Basis
Stap voor stapje.
Hoe komt het dat ik sjouw
Kruisweg
Matteüs 27:32
Simon van Kyrene
SATB
2:45
HJB
20.
Geen woorden meer
Basis
Links, rechts, links, rechts;
Kijk daar komt-ie;
Mijn god, waarom verlaat je mij?
Bespotting, kruisiging, sterven
Matteüs 27:33-50
Centurion,
spottend volk;
Jezus
TB;
SSA;
SSSAA;
A
6:30
HJB
21.
Aan rafels
 In Tatters
Optie
Nee!
Wat hebben we gedaan?
Voorhang van de tempel scheurt etc.
Matteüs 27:51-54
Priesters;
volk;
soldaten.
SATB;
SATB;
SATB
3:10
 
HJB
 
Stilte
Basis
 
 
 
 
1:00
 
22.
     Leegte van dagen
      Leere der Tage
Basis
Alles in mij echoot verleden
     Verlaten zijn
Ik
SAM
2:00
LJ
23.
Adieu
 Farewell
Basis
De nacht is dichterbij geslopen
Begrafenis
Matteüs 27:59-66
Alle aanwezigen
SATBB;
Publiek+ATB
2:30
HJB
 
[Applaus?]
Optie
24.
      Maar in mijn hart
       Aber im Herzen
Optie
Zie mij staan hier zonder jou
     Vertrouwen
Ik
SATB
2:10
LJ

 

Toelichting

Deze tabel geeft alle delen van De lastpost.

 • Rood = aanklikbaar: tekst, online partituur, pdf, video, bijbelplaats;
 • Titel ingesprongen: reflectie, tekst door Liesbeth Jansen;
 • Paarse achtergrond: de delen van de basisversie
 • Blauwe achtergrond: opties.

Uitvoeringen van deze passie zullen vrijwel altijd bestaan uit een selectie van deze delen, afgewisseld met gesproken teksten, toneel, etc. Zie de rubriek uitvoeringen voor de verschillende vormen die inmiddels vanuit dit project gerealiseerd zijn.

Eind 2018 is een basisversie (hier: paars; zie PDF) vastgesteld, die nog nét een sluitende uitvoering van De lastpost inhoudt, indien deze met tussenliggende teksten wordt aangevuld. Naar gelang ambities en omstandigheden zijn vele uitbreidingen mogelijk met de andere delen ("opties", hier: blauw; zie de volledige versie: PDF).

  deze pagina is bijgewerkt op 12 april 2019
© Willibrord Huisman,
Hendrik Jan Bosman,
Liesbeth Jansen,
2012-2020 en verder
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website is permanent in ontwikkeling.