De lastpost Passieproject
www.delastpost.nl/alleliederen
Je ziet hier alle delen van de passie De lastpost in hun nieuwste versie.
Hendrik Jan & Willibrord herzien af en toe nog een deel.
Ook komen er meer en meer vereenvoudigde versies,
klavieruittreksels, en instrumentale begeleidingen.
Verspreid de muziek en de teksten niet, maar link er gerust naar.
Terug naar homepageniveau van deze websiteDe lastpost 
vuller
Alle liederen: 
- Overzichtstabel 
- Beschrijving naar type 
Veelstemmig verhaal:
- Aan rafels
- Aan tafel
- Adieu
- Anders dan anders
- Begin
- Dansen van plezier
- Dat zegt hij goed
- Die dag
- Die ken ik niet
- Die man
- Geen woorden meer
- Ik kreeg een droom
- Ik lijk wel gek 
- Kiezen jullie maar
- Niet op het feest 
- Onderweg
- Pardon, jongeman
- Tussen de zwarte bomen
- Van hand tot hand
- Volgens afspraak
- Wat komt hij doen?
- Zoals dat gaat 
- Zo doen we dat 
Reflecties:
- En de wereld die lag open 
- Leegte van dagen 
- Maar in mijn hart  
- Nooit geweten 
- Wacht 
In English:
- Begin 
- Farewell 
- From Hand to Hand 
- I Must Be Nuts 
- In Tatters 
- That Day 
- I've Had a Dream 
- Who's It Going to Be? 
Auf Deutsch:
- Aber im Herzen 
- Leere der Tage 
- Nie wusst' ich 
- Und die Welt lag mir offen 
- Warte 
Zie ook:
- over NoteflightNaar elders in een nieuw venster
- over deze passie
- in een notendop
- projectkoor 
 

 

 

 

Kiezen jullie maar

Pilatus, de Romeinse gouverneur, vertelt wat hem overkomen is. Terwijl hij probeert een slimme oplossing te vinden door middel van een volksraardpleging wordt hij onderbroken door een berichtje van zijn vrouw (Ik kreeg een droom). Daarna gaat het vreemde proces weer verder; tenslotte beslist Pilatus.
De pompeuze, hoekige toon van Pilatus en het geschreeuw van de menigte vormen een contrast met de zoete, smekende toon van zijn vrouw.
 
Zie, hoor en lees de 2014-versie, die op de première op 13 april 2014 gezongen is.
Of zie & hoor hoe dit lied klonk op de campusuitvoering in 2016. Lees hieronder de tekst mee.
Of zie & hoor hoe dit lied klonk op de uitvoering in de Ontmoetingskerk, 2016.

 

 
Voor eenstemmig mannen, begeleid door SAA, in strofe 3 en 4 onderbroken door een spreekkoor dat in het publiek staat.
Het middendeel, Ik kreeg een droom, dient door nóg een ander koortje (of een begeleide soliste) gezongen te worden.  
 
Klik voor afbeelding van de zes weetjes die je nodig hebt (in nieuw venster)Lees en hoor de partituur
 
(Lees ook de toelichting over NoteflightNaar elders in een nieuw venster)).
 
Online oefenpartituren:
- met versterkte alt 1
- met versterkte alt 2.
 
NB: Het middendeel van dit lied, Ik kreeg een droom, is ook afzonderlijk uitvoerbaar. In 2015 is Kiezen jullie maar vervangen door toneel (zie 31:23), onderbroken door gezongen Ik kreeg een droom.
 
Download en print de partituur (PDF).
© Voor gebruik in je eigen koor. Neem bij plannen om het uit te voeren tevoren contact op. Niet publiceren, graag naar linken.
 
Tekst uit het evangelie volgens Matteüs:
Voor Pilatus
Jezus werd voor de gouverneur geleid. De gouverneur stelde Hem de vraag: 'Bent U de koning van de Joden?' Jezus zei: 'U zegt het zelf.'
Op de beschuldigingen die door de hogepriesters en oudsten tegen Hem ingebracht werden, antwoordde Hij niets.
Toen zei Pilatus tegen Hem: 'Hoort U niet waar ze U allemaal van beschuldigen?' Hij gaf hem nergens antwoord op, zodat de gouverneur zeer verbaasd stond.
Het was de gewoonte van de gouverneur om bij een feest één gevangene vrij te laten, en wel degene die het volk wilde. Ze hadden toen een beruchte gevangene, die Jezus Barabbas heette. Omdat ze nu toch bij elkaar waren, zei Pilatus hun: 'Wie wilt u dat ik vrijlaat, Jezus Barabbas of Jezus die Messias genoemd wordt?' Want hij wist dat ze Hem uit afgunst overgeleverd hadden.
Terwijl hij rechtszitting hield, stuurde zijn vrouw hem het bericht: 'Laat je niet in met die rechtvaardige man, want ik heb vandaag in een droom veel om Hem moeten verduren.'
De hogepriesters en oudsten haalden de menigte over om Barabbas te vragen en Jezus te laten doden.
De gouverneur vroeg hun opnieuw: 'Wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat?' 'Barabbas', zeiden ze.
Pilatus zei tegen hen: 'Wat moet ik dan met Jezus doen, die Messias genoemd wordt?'
Ze riepen allemaal: 'Kruisig Hem.'
Maar hij zei: 'Wat voor kwaad heeft Hij dan eigenlijk gedaan?'
Ze schreeuwden nog harder: 'Kruisig Hem.'
Toen Pilatus zag dat het niets hielp, maar dat de onrust steeds groter werd, nam hij water en waste zijn handen voor de ogen van het volk. Hij zei: 'Ik ben onschuldig aan dit bloed. U moet zelf maar zien.'
Heel het volk riep als antwoord: 'Zijn bloed op ons en onze kinderen!'
Toen liet hij Barabbas vrij, maar Jezus liet hij geselen en leverde hij over om gekruisigd te worden.

Matteüs 27: 11-26
Uit: Willibrordvertaling (herziene editie 1995)
© 1995 Katholieke Bijbelstichting
 
 
English:  Matteüs 27: 11-26

Kiezen jullie maar, deel 1

Gaat allen staan voor de gouverneur!

Ja, dat met Jezus toen, wat een geval!
Nog voor ik gesproken had, wisten ze het al:
"De misdaad is: opstand, doodstraf de eis."
Verdachte zei niets, (dus) ik vond geen bewijs
Ik wilde die schreeuwers weg uit mijn paleis.

Ik zei: “Met Pasen geef altijd iemand gratie,
maar kijk: er staat nóg een lastpost op de nominatie:
Boft Jezus Bar Abbas, rebel en moordenaar?
Of Jezus uit Nazaret, een koning zowaar?
Nou, wie wordt het? Welke Jezus? Kiezen jullie maar."

Ik kreeg een droom

Hier een bericht aan Pilatus, groeten van uw vrouw.

Mijn lieve Pontius, laat hem met rust,
de man die voor je staat, laat hem met rust!
Laat hem in leven, want ik weet:
Hij is onschuldig, domweg onschuldig!
Ik kreeg een droom, Pilatus,
en daarin zag ik het: laat hem met rust,
de man die voor je staat, laat hem met rust!

Mijn lieve Pontius...

Jij bent de gouverneur, jij hebt de macht.
Mijn armen zijn te kort, ik mis de kracht.
Jij mag het zeggen, maar ik weet:
Hij is onschuldig, domweg onschuldig!
Je maakt een fout, Pilatus!
En daarom zeg ik je: laat hem met rust.
Laat hem niet kruisigen, laat hem met rust!

Een lieve kus...

Kiezen jullie maar, deel 2

In de minuut waarin ik zo werd onderbroken
begon heel die priesterkliek de meute op te stoken.
Dus toen ik terzake kwam en vroeg: "Wie laat ik vrij?"
Riep alles: "Bar Abbas! Bar Abbas willen wij!"
Ik schrok! Het was niet te vatten, al die razernij.

"Wat willen jullie dan met Jezus aan gaan vangen?"
Ze bulderden: "Aan het kruis! Kapot! Die vent moet hangen!"
Ik waste mijn handen en zei: "Ik hou ze schoon."
Ze brulden weer: "Kruis! Dood! Doe dat gewoon!"
Ik zei maar snel: "Goed dan. Gesel en kruisig hem. Weg met dat persoon!"


Tekst Hendrik Jan Bosman, september 2013 / januari 2016
 
Hierop volgt: Zo doen we dat, een gruwelijke
schets van een nog veel gruwelijker geseling.
Volledige inhoudsopgave: Alle liederen
Deze pagina is bijgewerkt op 14 januari 2017
© Willibrord Huisman,
Hendrik Jan Bosman,
Liesbeth Jansen,
2012-2020 en verder
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website is permanent in ontwikkeling.