De lastpost Passieproject
www.delastpost.nl/alleliederen
Je ziet hier alle delen van de passie De lastpost in hun nieuwste versie.
Hendrik Jan & Willibrord herzien af en toe nog een deel.
Ook komen er meer en meer vereenvoudigde versies,
klavieruittreksels, en instrumentale begeleidingen.
Verspreid de muziek en de teksten niet, maar link er gerust naar.
Terug naar homepageniveau van deze websiteDe lastpost 
vuller
Alle liederen: 
- Overzichtstabel 
- Beschrijving naar type 
Veelstemmig verhaal:
- Aan rafels
- Aan tafel
- Adieu
- Anders dan anders
- Begin
- Dansen van plezier
- Dat zegt hij goed
- Die dag
- Die ken ik niet
- Die man
- Geen woorden meer
- Ik kreeg een droom
- Ik lijk wel gek 
- Kiezen jullie maar
- Niet op het feest 
- Onderweg
- Pardon, jongeman
- Tussen de zwarte bomen
- Van hand tot hand
- Volgens afspraak
- Wat komt hij doen?
- Zoals dat gaat 
- Zo doen we dat 
Reflecties:
- En de wereld die lag open 
- Leegte van dagen 
- Maar in mijn hart  
- Nooit geweten 
- Wacht 
In English:
- Begin 
- Farewell 
- From Hand to Hand 
- I Must Be Nuts 
- In Tatters 
- That Day 
- I've Had a Dream 
- Who's It Going to Be? 
Auf Deutsch:
- Aber im Herzen 
- Leere der Tage 
- Nie wusst' ich 
- Und die Welt lag mir offen 
- Warte 
Zie ook:
- over NoteflightNaar elders in een nieuw venster
- over deze passie
- in een notendop
- projectkoor 
 

 

 

 

22. Leegte van dagen

German version: Leere der Tage.

 

De minuut stilte na Jezus' overlijden gaat aarzelend over in de reflectie Leegte van dagen, die je zou kunnen zien als een mini- stabat mater. Het lied beschrijft de leegte, de pijn en het verdriet van de rouw om een overledene.
Net als de andere reflecties is dit lied ook geschikt om buiten de context van het lijdensverhaal gezongen te worden - in het bijzonder bij uitvaarten en herdenkingen.
 

 

Zie en hoor hoe het Barcelona Ensemble dit lied zong op de première in 2014.
Klik op de afbeelding en ze beginnen te zingen. Lees ondertussen hieronder de tekst mee.
Of zie & hoor hoe Carmina Ludicra dit lied zong op de campusuitvoering van 2015.
Zie en hoorStart de video in een nieuw venster hoe het Huygenskoor dit zong in de Ontmoetingskerk 2016.
Zie en hoorStart de video in een nieuw venster hoe het Huygenskoor dit deed in de campusuitvoering van 2016.

 

 
Voor koor a capella SAM
 
Klik voor afbeelding van de zes weetjes die je nodig hebt (in nieuw venster)Lees, hoor en oefen de partituur in Noteflight.
Er is ook een oefenversie voor alten.
(Lees ook de toelichting over NoteflightNaar elders in een nieuw venster)).
 
Download en print de partituur: PDF 20 maart 2014
© Voor gebruik in je eigen koor. Neem bij plannen om het uit te voeren tevoren contact op. Niet publiceren, graag naar linken.

Leegte van dagen

Alles in mij echoot verleden
alles versteent, is af-
gebroken als glas.
En ik haal mijn hart open
aan de leegte van dagen
die een voor een voor een
en geen enkele
zoals het was.

Doof toch de sterren, ontvoer de maan,
want alle licht verwordt tot schaduw
en elke nieuwe droomloze nacht
fluistert wanhopig jouw naam.

 

Tekst Liesbeth Jansen, 2014
 
Hierop volgt: Adieu, waarin allen afscheid
nemen van de gestorven en begraven Jezus.
Volledige inhoudsopgave: Alle liederen
Deze pagina is bijgewerkt op 25 januari 2018
© Willibrord Huisman,
Hendrik Jan Bosman,
Liesbeth Jansen,
2012-2020 en verder
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website is permanent in ontwikkeling.