De lastpost Passieproject
www.delastpost.nl/alleliederen
Je ziet hier alle delen van de passie De lastpost in hun nieuwste versie.
Hendrik Jan & Willibrord herzien af en toe nog een deel.
Ook komen er meer en meer vereenvoudigde versies,
klavieruittreksels, en instrumentale begeleidingen.
Verspreid de muziek en de teksten niet, maar link er gerust naar.
Terug naar homepageniveau van deze websiteDe lastpost 
vuller
Alle liederen: 
- Overzichtstabel 
- Beschrijving naar type 
Veelstemmig verhaal:
- Aan rafels
- Aan tafel
- Adieu
- Anders dan anders
- Begin
- Dansen van plezier
- Dat zegt hij goed
- Die dag
- Die ken ik niet
- Die man
- Geen woorden meer
- Ik kreeg een droom
- Ik lijk wel gek 
- Kiezen jullie maar
- Niet op het feest 
- Onderweg
- Pardon, jongeman
- Tussen de zwarte bomen
- Van hand tot hand
- Volgens afspraak
- Wat komt hij doen?
- Zoals dat gaat 
- Zo doen we dat 
Reflecties:
- En de wereld die lag open 
- Leegte van dagen 
- Maar in mijn hart  
- Nooit geweten 
- Wacht 
In English:
- Begin 
- Farewell 
- From Hand to Hand 
- I Must Be Nuts 
- In Tatters 
- That Day 
- I've Had a Dream 
- Who's It Going to Be? 
Auf Deutsch:
- Aber im Herzen 
- Leere der Tage 
- Nie wusst' ich 
- Und die Welt lag mir offen 
- Warte 
Zie ook:
- over NoteflightNaar elders in een nieuw venster
- over deze passie
- in een notendop
- projectkoor 
 

 

 

 

Niet op het feest

Dit lied schildert de hogepriesters in vergadering.
In het eerste deel (0) praten de aanwezigen wat met elkaar over wat er zoal gaande is.
In het tweede deel begint de voorzitter de vergadering. Aanvankelijk spreekt men ordelijk om de beurt, maar gaandeweg gaat men door elkaar praten. Er komen drie conclusies uit: (1) Jezus is een lastpost; (2) Weg met hem! (3) Maar niet op het feest.
Boven de conclusies klinkt een akkoordenreeks door vierstemmig vrouwenkoor. Deze partij kan ook goed door instrumenten gespeeld worden. Ook leent dit stuk zich voor uitvoering door solisten.
Niet op het feest is de pendant van Wat komt hij doen? waarin de priesters opnieuw vergaderen en Judas zijn bloedgeld uitbetalen.
Voor een enscŤnering dienen de tenoren (die de voorzittersrol vertolken) in het midden te staan, of er dienen andere middelen worden ingezet om het ruimtelijk flitsen van de vergadering te verbeelden.
 
Het Barcelona Ensemble laat je horen hoe dit klinken kan.
Klik op de afbeelding en ze beginnen te zingen. Wil je de tekst van deze, iets verouderde opname meelezen? Kijk, luister en lees dan versie 2012
Deze video is mogelijk gemaakt door
de Faculteit der Filosofie, Theologie
en Religiewetenschappen (FFTR) van
de Radboud Universiteit Nijmegen.
Of zie & hoor hoe het Barcelona Ensemble dit zong op de premiŤre in 2014.
NB: Dit lied is in de uitvoeringen van 2015 en 2016 niet gezongen, maar vervangen door toneel.

 

 
Voor koor a capella TBB+SSAA
met accordeonbegeleiding indien nodig.
 

Laat je computer de partituur zingen (MP3).
 
Klik voor afbeelding van de zes weetjes die je nodig hebt (in nieuw venster)Lees, hoor, en oefen de koorpartituur.
(Lees eerst de toelichting over NoteflightNaar elders in een nieuw venster)).
 
Alle partituren:
- volledige koorpartituur: in Noteflight; PDF
- volledige partituur met accordeonpartij: in Noteflight; PDF
- accordeonpartij, met ter oriŽntatie bas 2: in Noteflight; PDF
© Voor gebruik in je eigen koor. Neem bij plannen om het uit te voeren tevoren contact op. Niet publiceren, graag naar linken.
 
Tekst uit het evangelie volgens MatteŁs:

Met het oog op zijn begrafenis
Toen Jezus al deze woorden beŽindigd had, zei Hij tegen zijn leerlingen: 'Zoals jullie weten is het over twee dagen Pasen, en dan wordt de Mensenzoon overgeleverd om gekruisigd te worden.'
Toen kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk bij elkaar in het paleis van de hogepriester, die Kajafas heette. Ze maakten plannen om Jezus met een list in handen te krijgen en ter dood te brengen. Ze zeiden: 'Niet op het feest, er moet onder het volk geen opschudding ontstaan.'
 
Toen Jezus in BetaniŽ was, in het huis van Simon de melaatse, kwam een vrouw naar Hem toe met een albasten flesje kostbare balsem, en goot dat over zijn hoofd leeg, terwijl Hij aan tafel was.
Toen zijn leerlingen dat zagen, zeiden ze verontwaardigd: 'Waar is die verspilling goed voor? Want dat had voor veel geld verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden.'
Jezus merkte het en zei: 'Wat maken jullie het die vrouw lastig? Ze heeft namelijk een goed werk gedaan aan Mij. Want de armen heb je altijd bij je, maar Mij hebben jullie niet altijd. Want toen ze die balsem over mijn lichaam goot, deed ze dat met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie, waar ook ter wereld deze goede boodschap verkondigd wordt, daar zal ook ter herinnering aan haar verteld worden wat zij gedaan heeft.'
 
Toen ging een van de twaalf, die Judas Iskariot heette, naar de hogepriesters en zei: 'Wat wilt u me geven, als ik Hem aan u overlever?'
Ze telden dertig zilverstukken voor hem uit. Vanaf toen zocht hij een gunstig moment om Hem over te leveren.


MatteŁs 26: 1-16
Uit: Willibrordvertaling (herziene editie 1995)
© 1995 Katholieke Bijbelstichting
 
 
English:  MatteŁs 26: 1-16

Niet op het feest

0.

Dag, ben jij hier ook? Maar waarom het nu is?
          Dag! Ach...
Die order om hier direct te komen?
          Iets met Pasen, als ik me niet zwaar vergis ...
Waarom direct te komen?
          Wou dus zeggen: ik me niet zwaar vergis,
Als het is wat ik vrees, gaat het allemaal mis.
Veel erger dan wij nu kunnen dromen.
     Heren!
          Welnee, joh, ik zeg nog tegen mijn buurman...
Misschien is er mot met de Romeinen.
     Heren!
          Ik zeg nog: Alles is rustig.
Die laten ons net zo lief verdwijnen.
     Heren!
          Ik zeg nog: Pasen wordt prachtig!
Pilatus is bijna oppermachtig ...
     Ik begin, ik open dit crisisberaad.
          Oh...
Ja...
     U weet toch waar om het hier gaat?
          Nee.. Wat?
     Om Jezus, die rabbi van de straat.
          O, die! Ah! Ja ...
     Ja, die!
Dus.. Ja...

1.

     Aan u het woord.
     Wie heeft iets van hem meegemaakt?
Ik zag hem op het tempelplein met vrijgevochten preken
          Heel goed, hoe hij daar de ouwe hap finaal stond af te breken!
     Dus u bent weg van hem?
Juist niet! Bedenk wat zijn gepraat ons priesters aan gezag kost!
Zo'n neptheoloog, zo'n schertsprofeet,
     Wat zegt u daar?
zo'n religieuze lastpost!
     Wat zegt u? Lastpost?
          Leraar!
Lastpost!
     Lastpost!

2.

     Ik
          Ik...
     geef het woord aan wie nog iets te melden heeft.
          Ik zag hem door de stadspoort gaan, bejubeld
Vreselijk!
           als de nieuwe koning!
Wat gaan de Romeinen, denkt u, met ons doen
ter ere van zijn kroning?
          Dat is wel waar
     Dus toch maar weg met hem?
     
Ja, weg met hem, dit loopt
          Weg dan maar.
nog uit de hand,
     Meent u dat?
hoog tijd dat iemand dit eens oplost!

          Zo'n opstandeling,
Weg met hem!
          zo'n revolutionair!
     Dus u zegt: Weg!
Zo'n politieke lastpost!
          Weg met hem!
     Een echte lastpost
Lastpost
          Lastpost
     Weg met hem!
Weg met hem!
          Weg met hem!

3.

     Dus samenvattend concludeer ik: Weg met hem!
Maar pas wel op: Straks, op het feest,
          Niet op het feest
is heel de stad
     Weg met hem!
gevuld met mensen
           Die dol op hem zijn en vast niet willen zien
     Niet op het feest
Niet op het feest niet op het feest
          dat wij hun held verwensen.
     Toch zegt u: Weg met hem!
          Niet op het feest
Ik ben zo bang dat al te slechte pers
          Weg met hem!
ons anders nog een keer de kop kost.
     Niet op het feest
          Dus niet op het feest,
          Weg met hem!
Lastpost!
           maar hoe bereik je dan het einde van die lastpost?
     Maar hoe dan wel?
Weg met hem!
     Niet op het feest! Weg met die lastpost!
          Lastpost! Weg met hem!
Jazeker: weg met hem!
     Niet op het feest!
Weg met hem!
          Weg met hem!



Tekst Hendrik Jan Bosman, 2012, 2013
 
Hierop volgt: Die dag, het lied van
de vrouw met het kruikje met olie,
vaak Maria Magdalena genoemd
Volledige inhoudsopgave: Alle liederen
Deze pagina bijgewerkt 15 januari 2017
© Willibrord Huisman,
Hendrik Jan Bosman,
Liesbeth Jansen,
2012-2020 en verder
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website is permanent in ontwikkeling.