De lastpost Passieproject
www.delastpost.nl/alleliederen
Je ziet hier alle delen van de passie De lastpost in hun nieuwste versie.
Hendrik Jan & Willibrord herzien af en toe nog een deel.
Ook komen er meer en meer vereenvoudigde versies,
klavieruittreksels, en instrumentale begeleidingen.
Verspreid de muziek en de teksten niet, maar link er gerust naar.
Terug naar homepageniveau van deze websiteDe lastpost 
vuller
Alle liederen: 
- Overzichtstabel 
- Beschrijving naar type 
Veelstemmig verhaal:
- Aan rafels
- Aan tafel
- Adieu
- Anders dan anders
- Begin
- Dansen van plezier
- Dat zegt hij goed
- Die dag
- Die ken ik niet
- Die man
- Geen woorden meer
- Ik kreeg een droom
- Ik lijk wel gek 
- Kiezen jullie maar
- Niet op het feest 
- Onderweg
- Pardon, jongeman
- Tussen de zwarte bomen
- Van hand tot hand
- Volgens afspraak
- Wat komt hij doen?
- Zoals dat gaat 
- Zo doen we dat 
Reflecties:
- En de wereld die lag open 
- Leegte van dagen 
- Maar in mijn hart  
- Nooit geweten 
- Wacht 
In English:
- Begin 
- Farewell 
- From Hand to Hand 
- I Must Be Nuts 
- In Tatters 
- That Day 
- I've Had a Dream 
- Who's It Going to Be? 
Auf Deutsch:
- Aber im Herzen 
- Leere der Tage 
- Nie wusst' ich 
- Und die Welt lag mir offen 
- Warte 
Zie ook:
- over NoteflightNaar elders in een nieuw venster
- over deze passie
- in een notendop
- projectkoor 
 

 

 

 

Onderweg

Petrus vertelt boos en jachtig wat er gebeurde. Hij citeert Jezus. Het verhaal van Petrus wordt verteld door de tenoren en bassen. Daar waar Petrus Jezus citeert, komen de sopranen en alten erbij.
De muziek neemt geen tijd om adem te halen en valt als het ware zichzelf telkens in de rede. Om dit te kunnen zingen wordt het koor in tween gesplitst; het lied is echter niet tweekorig, alsof het een discussie tussen de twee koren zou zijn.
Om de muziek uit de computer te laten klinken is de 'gesplitste partituur' gemaakt, die alleen tot zijn recht komt als je computer stereoweergave aan kan. Om van te zingen en om te oefenen is de normale partituur veel handiger.
Onderweg is grotendeels gelijk aan Aan tafel, waarin Jezus voorzegt dat Judas hem verraden zal.
 
Zie en hoor hoe Jokolo en het projectkoor dit dubbelkorige lied zongen op de premire op 13 april 2014.
Klik op de afbeelding en ze beginnen te zingen. Lees ondertussen hieronder de tekst mee.

 

 
Dubbelkorig a capella SATB SATB
 
Klik voor afbeelding van de zes weetjes die je nodig hebt (in nieuw venster)Lees en hoor de gesplitste partituur
Of lees en gebruik de compacte partituur
die juist geschikt is om je eigen partij te oefenen.
(Lees ook de toelichting over NoteflightNaar elders in een nieuw venster)).
 
[Licht verouderde] oefenpartituren:
- oefenversie voor sopranen
- oefenversie voor alten.
- oefenversie voor tenoren.
Tenoren: zie ook Aan tafel
 
Download en print de nieuwe partituur (PDF).
© Voor gebruik in je eigen koor. Neem bij plannen om het uit te voeren tevoren contact op. Niet publiceren, graag naar linken.
 
Tekst uit het evangelie volgens Matteüs:

Na het zingen van de psalmen gingen ze de stad uit, naar de Olijfberg.
 
Ze zullen allemaal ten val komen
Toen zei Jezus tegen hen: 'Deze nacht nog zullen jullie allemaal ten val komen vanwege Mij, want er staat geschreven: Ik zal de herder treffen, en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. Maar na mijn opwekking zal Ik jullie voorgaan naar Galilea.'
Petrus reageerde daarop en zei: 'Al komen ze allemaal ten val vanwege U, ik zal nooit ten val komen.' Jezus zei Hem: 'Ik verzeker je, in deze nacht, nog voordat de haan kraait, zul je Me drie keer verloochenen.'
Petrus zei Hem: 'Ook al moet ik samen met U sterven, ik zal U niet verloochenen.' In deze trant spraken alle leerlingen.
 
Matteüs 26: 30-35
Uit: Willibrordvertaling (herziene editie 1995)
© 1995 Katholieke Bijbelstichting  
 
English:  Matteüs 26: 30-35

Onderweg

Petrus:

Samen aan de wandel, midden in de nacht.
Richting de Olijfberg. Dan zegt Jezus: "Wacht.
Ik moet jullie zeggen, wat er straks gebeurt:
Als een lam door wolven word ik weggesleurd.

Jullie, lieve vrienden, laten mij alleen,
rennend voor je leven, alle kanten heen.
Niemand wil me kennen als ik word gekooid,
maar onthoud: het geeft niet. Kwijt raak je me nooit."

Boos zeg ik: "k toch niet? Maar zo ben k toch niet?"

"Denk toch na," zegt hij, "bij wat je zegt:
Vóór de haan gekraaid heeft, ren je weg..."


Tekst Hendrik Jan Bosman, 2013, 2017
 
Hierop volgt: Tussen de zwarte bomen,
het gebed van Jezus op de Olijfberg.
Volledige inhoudsopgave: Alle liederen
 
Deze pagina is bijgewerkt op 27 februari 2017
© Willibrord Huisman,
Hendrik Jan Bosman,
Liesbeth Jansen,
2012-2020 en verder
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website is permanent in ontwikkeling.