De lastpost Passieproject
www.delastpost.nl/alleliederen
Je ziet hier alle delen van de passie De lastpost in hun nieuwste versie.
Hendrik Jan & Willibrord herzien af en toe nog een deel.
Ook komen er meer en meer vereenvoudigde versies,
klavieruittreksels, en instrumentale begeleidingen.
Verspreid de muziek en de teksten niet, maar link er gerust naar.
Terug naar homepageniveau van deze websiteDe lastpost 
vuller
Alle liederen: 
- Overzichtstabel 
- Beschrijving naar type 
Veelstemmig verhaal:
- Aan rafels
- Aan tafel
- Adieu
- Anders dan anders
- Begin
- Dansen van plezier
- Dat zegt hij goed
- Die dag
- Die ken ik niet
- Die man
- Geen woorden meer
- Ik kreeg een droom
- Ik lijk wel gek 
- Kiezen jullie maar
- Niet op het feest 
- Onderweg
- Pardon, jongeman
- Tussen de zwarte bomen
- Van hand tot hand
- Volgens afspraak
- Wat komt hij doen?
- Zoals dat gaat 
- Zo doen we dat 
Reflecties:
- En de wereld die lag open 
- Leegte van dagen 
- Maar in mijn hart  
- Nooit geweten 
- Wacht 
In English:
- Begin 
- Farewell 
- From Hand to Hand 
- I Must Be Nuts 
- In Tatters 
- That Day 
- I've Had a Dream 
- Who's It Going to Be? 
Auf Deutsch:
- Aber im Herzen 
- Leere der Tage 
- Nie wusst' ich 
- Und die Welt lag mir offen 
- Warte 
Zie ook:
- over NoteflightNaar elders in een nieuw venster
- over deze passie
- in een notendop
- projectkoor 
 

 

 

 

Tussen de zwarte bomen

[...]
 
Vijftien zangers van Dekoor Close Harmony oefenden een halve repetitie; het leverde deze prachtige opname. Met een beginnetje van een regie: Jezus op de berg, de leerlingen aan de voet, suffend en slapend.
Klik op de afbeelding en ze beginnen. Lees hieronder de tekst mee.
NB: deze uitvoering uit 2013 bevatte nog niet het slot, waarin de leerlingen wakker worden en opstaan.
Zie en hoorStart de video in een nieuw venster hoe negen leden van het projectkoor dit lied zongen op de première, 2014.
Zie en hoorStart de video in een nieuw venster hoe een ensemble uit Carmina Ludicra dit lied zong op de campusuitvoering van 2015.
Zie en hoorStart de video in een nieuw venster hoe de Cantorij van de Ontmoetingskerk dit lied zong samen met het Huygenskoor en orgelondersteuning, Ontmoetingskerk 2016.
Zie en hoorStart de video in een nieuw venster hoe het Huygenskoor dit lied zong op de campusuitvoering van 2016
NB: het eerste couplet ontbreekt in deze opname
Zie en hoorStart de video in een nieuw venster hoe het Huygenskoor dit lied zong tijdens een repetitie in 2016

 

Tussen de zwarte bomen

 
Voor koor a capella SSAB
 

Luister hoe het projectkoor dit lied zong op Goede Vrijdag 2013
in de dienst van de Studentenkerk Nijmegen (MP3).
 

Blokfluitkwartet De kunstgreep speelt de muziek (MP3).
 
Klik voor afbeelding van de zes weetjes die je nodig hebt (in nieuw venster)Beluister en lees de online partituur.
(Lees evt. de toelichting over NoteflightNaar elders in een nieuw venster)).
 
Online oefenpartituren:
- Inzet: sopraan 1; sopraan 2; alt.
- Slot: sopraan 1; sopraan 2.
- Partituur met versterkte alt; MP3
 
Download en print:
- de a capella partituur (PDF)
- de partituur voor koor+orgel (PDF)
- de orgelpartituur (PDF).
© Voor gebruik in je eigen koor. Neem bij plannen om het uit te voeren tevoren contact op. Niet publiceren, graag naar linken.
 
Tekst uit het evangelie volgens Matteüs:
Na het zingen van de psalmen gingen ze de stad uit, naar de Olijfberg.
Toen zei Jezus tegen hen: 'Deze nacht nog zullen jullie allemaal ten val komen vanwege Mij, want er staat geschreven: Ik zal de herder treffen, en de schapen van de kudde zullen verstrooid worden. Maar na mijn opwekking zal Ik jullie voorgaan naar Galilea.'
Petrus reageerde daarop en zei: 'Al komen ze allemaal ten val vanwege U, ik zal nooit ten val komen.' Jezus zei Hem: 'Ik verzeker je, in deze nacht, nog voordat de haan kraait, zul je Me drie keer verloochenen.' Petrus zei Hem: 'Ook al moet ik samen met U sterven, ik zal U niet verloochenen.' In deze trant spraken alle leerlingen.
In Getsemane
Toen ging Jezus met hen naar een plek die Getsemane genoemd wordt, en Hij zei tegen zijn leerlingen: 'Ga hier zitten, terwijl Ik daar ga bidden.' Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee en begon bedrukt en onrustig te worden. Toen zei Hij tegen hen: 'Ik ben dodelijk bedroefd. Blijf hier, en blijf wakker met Mij.'
Hij ging een eindje verder, wierp zich voorover en bad: 'Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt.'
Hij ging terug naar de leerlingen en vond hen in slaap, en Hij zei tegen Petrus: 'Konden jullie dan niet één uur wakker blijven met Mij? Blijf wakker en bid dat jullie in de beproeving niet bezwijken. De geest is wel van goede wil, maar het vlees is zwak.'
En weer, voor de tweede maal, ging Hij bidden: 'Mijn Vader, als het niet mogelijk is dat deze beker voorbijgaat zonder dat Ik hem drink, laat uw wil dan geschieden.'
Toen Hij terugkwam, vond Hij hen wederom in slaap, want hun ogen waren zwaar.
Hij liet hen achter en ging opnieuw bidden, voor de derde keer, met weer dezelfde woorden.
Toen kwam Hij naar de leerlingen en zei tegen hen: 'Slaap nu maar rustig verder. Nu is het uur nabij dat de Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen van zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die Mij overlevert, komt eraan.'
Matteüs 26: 30-46
Uit: Willibrordvertaling (herziene editie 1995)
© 1995 Katholieke Bijbelstichting
 
 
English:  Matteüs 26: 30-46

Hoe ben ik hier terechtgekomen?
Rillend, alleen, in de nacht,
verloren, tussen de zwarte bomen,
verscholen voor wat er zo meteen op me wacht.
O vader! Je lijkt zo ver bij mij vandaan!
Wie kan er nu nog naast me staan?

Kijk mijn vrienden slapen, daar:
zouden met mij waken,
maar hun ogen zijn te zwaar
om dat waar te maken
Ik ben alleen...

Wat gaat mij straks overkomen?
Ik weet alleen: dit gaat mis.
Mijn leven, mijn lichaam, al mijn dromen:
aan flarden, omdat een lastpost nooit welkom is.
O vader! Moet het nu echt die kant op gaan?
Kan ik dit echt niet overslaan?

Jullie die mij, moe en bang,
niet verlaten zouden,
duurt het nu dan al te lang
om dat vol te houden?
Ik ben alleen...

Waar moet het op uit gaan komen,
vlucht ik of houd ik me groot?
Het leven dat ik heb ondernomen
lijkt enkel nog maar de aanloop voor mijn dood.
O vader! Jij hebt je plan toch altijd klaar?
Wat moet ik doen? Zeg jij het maar...

Word eens wakker, ga eens staan,
laat de moed niet zakken.
Kijk, de bende komt eraan
om mij op te pakken.
We gaan erheen...


Tekst Hendrik Jan Bosman, februari 2013
 
Hierop volgt: Volgens afspraak, waarin Judas
vertelt over de noodlottige arrestatie van Jezus.
Volledige inhoudsopgave: Alle liederen

 

Deze pagina is bijgewerkt op 6 april 2019
© Willibrord Huisman,
Hendrik Jan Bosman,
Liesbeth Jansen,
2012-2020 en verder
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website is permanent in ontwikkeling.