De lastpost Passieproject
www.delastpost.nl/alleliederen
Je ziet hier alle delen van de passie De lastpost in hun nieuwste versie.
Hendrik Jan & Willibrord herzien af en toe nog een deel.
Ook komen er meer en meer vereenvoudigde versies,
klavieruittreksels, en instrumentale begeleidingen.
Verspreid de muziek en de teksten niet, maar link er gerust naar.
Terug naar homepageniveau van deze websiteDe lastpost 
vuller
Alle liederen: 
- Overzichtstabel 
- Beschrijving naar type 
Veelstemmig verhaal:
- Aan rafels
- Aan tafel
- Adieu
- Anders dan anders
- Begin
- Dansen van plezier
- Dat zegt hij goed
- Die dag
- Die ken ik niet
- Die man
- Geen woorden meer
- Ik kreeg een droom
- Ik lijk wel gek 
- Kiezen jullie maar
- Niet op het feest 
- Onderweg
- Pardon, jongeman
- Tussen de zwarte bomen
- Van hand tot hand
- Volgens afspraak
- Wat komt hij doen?
- Zoals dat gaat 
- Zo doen we dat 
Reflecties:
- En de wereld die lag open 
- Leegte van dagen 
- Maar in mijn hart  
- Nooit geweten 
- Wacht 
In English:
- Begin 
- Farewell 
- From Hand to Hand 
- I Must Be Nuts 
- In Tatters 
- That Day 
- I've Had a Dream 
- Who's It Going to Be? 
Auf Deutsch:
- Aber im Herzen 
- Leere der Tage 
- Nie wusst' ich 
- Und die Welt lag mir offen 
- Warte 
Zie ook:
- over NoteflightNaar elders in een nieuw venster
- over deze passie
- in een notendop
- projectkoor 
 

 

 

 

Van hand tot hand

English version: From Hand to Hand.

Van hand tot hand is de lofzang die Jezus en de leerlingen zongen na het avondmaal. In De lastpost is het een lofzang die door iedereen gezongen wordt.
De tekst slaat de brug van het delen en geven in het avondmaal, daar en toen, naar het delen en geven aan anderen, hier, nu, overal en voortaan.
De melodie is afgeleid van Begin en kan daardoor door het publiek zonder vooraf instuderen worden meegezongen indien tekst en noten duidelijk leesbaar worden geprojecteerd.
Als de uitvoering een pauze heeft, is dit lied de pauzefinale. Na de pauze kan het verhaal weer worden opgepakt door bijvoorbeeld alleen de 4e strofe opnieuw te zingen.
 
Zie en hoor hoe deze lofzang klonk op de première in 2014, door het publiek, vijf koren, en 12 blazers.
Klik op de afbeelding en het lied begint. Lees ondertussen hieronder de tekst mee.
Of zie & hoor hoe dit ging op de eerste campusuitvoering, Erasmusgebouw, 2015.
Of zie & hoor hoe dit ging op de tweede campusuitvoering, Huygensgebouw, 2016.
Of zie & hoor hoe dit ging in de Ontmoetingskerk, 2016.

 
 
Strofe 1: Koor SATBB + kinderkoor
Strofe 2: Volk; koor ATB; kinderkoor + SSS
Str. 3+4: Volk; koor ATB; kinderkoor + SSS; koor SAB
 
Klik voor afbeelding van de zes weetjes die je nodig hebt (in nieuw venster)Lees en hoor de partituur
(Lees ook de toelichting over NoteflightNaar elders in een nieuw venster)).
MP3 playing all the notes
 
Oefenpartituren
- voor koor 1, compleet
- voor koor 1, zonder Halleluja
- voor koor 2
 
Download en print de partituur:
Volledige partituur a capella (PDF, 4 A4)
Idem, maar met vierde strofe herhaald (PDF, 5 A4)
Alleen Koor 1 (PDF, 3 A4)
Alleen Koor 1 zonder Halleluja (PDF, 1 A4)
Alleen Koor 2 (PDF, 1 A4)
Piano + orgel + volk (PDF, 4 A4)
Volledige partituur met piano en orgel (PDF, 5 A4)
 
Volkszangpartij voor opname in programmaboekje of werkblad bij een liturgische uitvoering: JPG
© Voor gebruik in je eigen koor. Neem bij plannen om het uit te voeren tevoren contact op. Niet publiceren, graag naar linken.
 
Tekst uit het evangelie volgens Matteüs:
Na het zingen van de psalmen gingen ze de stad uit, naar de Olijfberg.
Matteüs 26: 30
Uit: Willibrordvertaling (herziene editie 1995)
© 1995 Katholieke Bijbelstichting
 
 
English:  Matteüs 26: 17-30

Van hand tot hand

Gezegend is God, die leeft,
die brood om te breken geeft,
die wijn om te delen schenkt
tot ieder voldoende heeft.
Gezegend is God, die leeft!

Nu gaat het van hand tot hand:
het leven van rand tot rand,
de liefde van mond tot mond,
de vrijheid van land tot land,
een feest dat het Al omspant.

De zaal hier is veel te klein
voor wie daar te gast mag zijn.
Het delen gaat door en door,
in ononderbroken lijn:
de wereld wordt één festijn!

Gezegend is God, die leeft,
die brood voor de mensen geeft,
die wijn voor de wereld schenkt
tot iedereen vrede heeft.
Gezegend is God, die leeft!

Hendrik Jan Bosman, 2013
 
Hierop volgt: Onderweg, waarin Petrus en de
leerlingen horen van hun aanstaande ontrouw. 
Volledige inhoudsopgave: Alle liederen
Deze pagina is bijgewerkt op 2 februari 2018
© Willibrord Huisman,
Hendrik Jan Bosman,
Liesbeth Jansen,
2012-2020 en verder
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website is permanent in ontwikkeling.