De lastpost Passieproject
www.delastpost.nl/alleliederen
Je ziet hier alle delen van de passie De lastpost in hun nieuwste versie.
Hendrik Jan & Willibrord herzien af en toe nog een deel.
Ook komen er meer en meer vereenvoudigde versies,
klavieruittreksels, en instrumentale begeleidingen.
Verspreid de muziek en de teksten niet, maar link er gerust naar.
Terug naar homepageniveau van deze websiteDe lastpost 
vuller
Alle liederen: 
- Overzichtstabel 
- Beschrijving naar type 
Veelstemmig verhaal:
- Aan rafels
- Aan tafel
- Adieu
- Anders dan anders
- Begin
- Dansen van plezier
- Dat zegt hij goed
- Die dag
- Die ken ik niet
- Die man
- Geen woorden meer
- Ik kreeg een droom
- Ik lijk wel gek 
- Kiezen jullie maar
- Niet op het feest 
- Onderweg
- Pardon, jongeman
- Tussen de zwarte bomen
- Van hand tot hand
- Volgens afspraak
- Wat komt hij doen?
- Zoals dat gaat 
- Zo doen we dat 
Reflecties:
- En de wereld die lag open 
- Leegte van dagen 
- Maar in mijn hart  
- Nooit geweten 
- Wacht 
In English:
- Begin 
- Farewell 
- From Hand to Hand 
- I Must Be Nuts 
- In Tatters 
- That Day 
- I've Had a Dream 
- Who's It Going to Be? 
Auf Deutsch:
- Aber im Herzen 
- Leere der Tage 
- Nie wusst' ich 
- Und die Welt lag mir offen 
- Warte 
Zie ook:
- over NoteflightNaar elders in een nieuw venster
- over deze passie
- in een notendop
- projectkoor 
 

 

 

 

Volgens afspraak

In dit lied zijn twee bijbelfragmenten samengevoegd: de arrestatie van Jezus en de zelfmoord van Judas.
Gezeten onder de boom waar Judas zich aan zal verhangen vertelt hij van de rommelig verlopende arrestatie van Jezus en komt hij tegelijkertijd tot de conclusie dat hij niet meer verder leven kan met zijn verraad.
 
Zie en hoor hoe Carmina Ludicra dit lied zong op de premičre op 13 april 2014.
Klik op de afbeelding en ze beginnen te zingen. Lees ondertussen hieronder de tekst mee.
Of zie & hoor hoe het projectkoor dit zong op de eerste campusuitvoering, Erasmusgebouw, 2015.
Of zie & hoor hoe het Campuskoor dit zong in de Ontmoetingskerk, 2016.
Of zie & hoor hoe het Campuskoor dit zong op de tweede campusuitvoering, Huygensgebouw, 2016.
NB: t/m 2018 hoor je nog de vijfstemmige versie. De huidige versie (2019) is vierstemmig.

 

 
Voor SATB (2019)
 
Klik voor afbeelding van de zes weetjes die je nodig hebt (in nieuw venster)Lees en hoor de partituur
(Lees ook de toelichting over NoteflightNaar elders in een nieuw venster)).
 
Oefenpartituren:
Oefenmix met versterkte alt
Oefenmix met versterkte tenor
Oefenmix met versterkte bas
 
Download en print de partituur (PDF).
© Voor gebruik in je eigen koor. Neem bij plannen om het uit te voeren tevoren contact op. Niet publiceren, graag naar linken.
 
Versie 2013-2018 voor SATB + driestemmig mannen:
Lees en hoor de partituur
Of lees en print de PDF.
Oefenmix met versterkte alt
Oefenmix met versterkte tenor
Oefenmix met versterkte hoge bas
Oefenmix met versterkte lage bas
NB: voer deze versie alleen uit met zeer trefzeker en zuiver zingende mannen. Gebruik anders de ↑ 2019-versie
 
Tekst uit het evangelie volgens Matteüs:
Arrestatie van Jezus
Hij was nog niet uitgesproken of Judas kwam eraan, een van de twaalf, en hij had een grote bende bij zich met zwaarden en knuppels, gestuurd door de hogepriesters en oudsten van het volk.
Hij die Hem overleverde, had een teken met hen afgesproken: 'Degene die ik zal kussen, die is het. Grijp Hem.' Hij ging recht op Jezus af en zei: 'Gegroet, rabbi!', en kuste Hem. Jezus zei tegen hem: 'Vriend, ben je daarvoor hier!'
Toen kwamen ze dichterbij, grepen Jezus en overmeesterden Hem.
En kijk, een van de volgelingen van Jezus greep naar zijn zwaard, trok het, sloeg in op de knecht van de hogepriester en hakte hem zijn oor af.
Toen zei Jezus tegen hem: 'Steek je zwaard weer op zijn plaats. Want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen.
Of denk je dat Ik mijn Vader niet te hulp kan roepen? Dan zal Hij Me dadelijk bijstaan met meer dan twaalf legioenen engelen. Hoe zullen dan de Schriften vervuld worden, die zeggen dat het zo moet gebeuren?'
Op dat ogenblik zei Jezus tegen de bende: 'Alsof Ik een bandiet ben, zo bent u met zwaarden en stokken op Mij afgekomen om Mij in handen te krijgen. Dag in dag uit zat Ik in de tempel onderricht te geven en u hebt Mij niet opgepakt. Maar dit alles is gebeurd, opdat de geschriften van de profeten vervuld zouden worden.'
Toen lieten de leerlingen Hem allemaal in de steek en vluchtten weg.
 
Het lot van Judas
's Morgens vroeg namen alle hogepriesters en oudsten van het volk het besluit om Jezus te doden. Ze boeiden Hem, voerden Hem weg en leverden Hem over aan Pilatus, de gouverneur.
Toen Judas, die Hem overleverde, zag dat Hij veroordeeld was, kreeg hij spijt en bracht hij de dertig zilverstukken terug naar de hogepriesters en oudsten, met de woorden: 'Ik heb een misdaad begaan door onschuldig bloed over te leveren.'
Maar ze zeiden: 'Wat gaat ons dat aan? Dat moet u zelf maar zien.'
En hij gooide de zilverstukken in de tempel en ging zich ophangen.
De hogepriesters namen de zilverstukken en zeiden: 'We mogen ze niet bij de offergave doen, omdat het bloedgeld is.' Ze besloten er het land van de pottenbakker van te kopen, om er de vreemdelingen te begraven. Daarom wordt dat land Bloedakker genoemd, tot op de dag van vandaag.
Toen werd het woord vervuld dat bij monde van de profeet Jeremia gesproken is: En ze namen de dertig zilverstukken, de fraaie prijs waarop de zonen van Israël Hem geschat hadden, en ze gaven die voor het land van de pottenbakker, zoals de Heer mij had opgedragen.

Matteüs 26: 47-56 (arrestatie)
Matteüs 27: 1-10 (Judas' dood)
Uit: Willibrordvertaling (herziene editie 1995)
© 1995 Katholieke Bijbelstichting
 
 
English:  Matteüs 26: 47-56 en Matteüs 27: 1-10

Volgens afspraak

Waar kan ik rennen? Waar kan ik schuilen,
weg van de wanhoop die me vervult?
Kan ik ontkomen aan de gedachten,
weg uit het donker dat me omhult?
Waar is een uitweg? Waar vind ik adem,
weg van mijn daden, weg van de schuld?

Onder deze boom hijg ik uit, heel even.
Wat net is gebeurd, hoe kan ik daar mee leven?

Zie het weer voor me: Ik met de mannen,
knuppels en zwaarden mee voor de klus.
Dan even zoeken, ja hoor, daar staat 'ie.
Wij komen nader, sluiten de lus.
En volgens afspraak geef ik het teken:
Loop op hem af en geef hem een kus.

Hij zegt: 'Lieve vriend, wat heeft jou gedreven?'
Vriend, hij noemt me vriend! Kan ik daar wel mee leven?

Woedende Petrus zwaait met een zwaard rond
Jezus zegt: 'Laat dat! Wij gaan niet slaan!'
Leerlingen vluchten, angstig als hazen,
hij wordt gebonden, kijkt me nog aan.
Ik sta te kijken, koud en verbijsterd,
nu ik besef wat ik heb gedaan.

Onder deze boom denk ik met angst en beven:
Ik heb hem vermoord. Daar kan ik niet mee leven.

 
Tekst Hendrik Jan Bosman, januari 2014
 
Hierop volgt: Die ken ik niet, waarin Petrus
vertelt hoe hij drie keer zei Jezus niet te kennen.
Volledige inhoudsopgave: Alle liederen
Deze pagina is bijgewerkt op 12 januari 2019
© Willibrord Huisman,
Hendrik Jan Bosman,
Liesbeth Jansen,
2012-2020 en verder
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website is permanent in ontwikkeling.