De lastpost Passieproject
www.delastpost.nl/alleliederen
Je ziet hier alle delen van de passie De lastpost in hun nieuwste versie.
Hendrik Jan & Willibrord herzien af en toe nog een deel.
Ook komen er meer en meer vereenvoudigde versies,
klavieruittreksels, en instrumentale begeleidingen.
Verspreid de muziek en de teksten niet, maar link er gerust naar.
Terug naar homepageniveau van deze websiteDe lastpost 
vuller
Alle liederen: 
- Overzichtstabel 
- Beschrijving naar type 
Veelstemmig verhaal:
- Aan rafels
- Aan tafel
- Adieu
- Anders dan anders
- Begin
- Dansen van plezier
- Dat zegt hij goed
- Die dag
- Die ken ik niet
- Die man
- Geen woorden meer
- Ik kreeg een droom
- Ik lijk wel gek 
- Kiezen jullie maar
- Niet op het feest 
- Onderweg
- Pardon, jongeman
- Tussen de zwarte bomen
- Van hand tot hand
- Volgens afspraak
- Wat komt hij doen?
- Zoals dat gaat 
- Zo doen we dat 
Reflecties:
- En de wereld die lag open 
- Leegte van dagen 
- Maar in mijn hart  
- Nooit geweten 
- Wacht 
In English:
- Begin 
- Farewell 
- From Hand to Hand 
- I Must Be Nuts 
- In Tatters 
- That Day 
- I've Had a Dream 
- Who's It Going to Be? 
Auf Deutsch:
- Aber im Herzen 
- Leere der Tage 
- Nie wusst' ich 
- Und die Welt lag mir offen 
- Warte 
Zie ook:
- over NoteflightNaar elders in een nieuw venster
- over deze passie
- in een notendop
- projectkoor 
 

 

 

 

Wat komt hij doen?

In Wat komt hij doen zijn we bij een volgende vergadering van de hogepriesters. Ditmaal staat Judas aan de deur. Zelf komt hij niet aan het woord; er wordt namens hem gesproken. Niettemin wordt hij gewaarschuwd voor zijn verraad; en vervolgens uitbetaald.
Qua muziek is dit stuk grotendeels gelijk aan Niet op het feest, de vorige vergadering. De informele inleiding ontbreekt hier; aan het eind komt een extra deel waarin de zilverlingen uitgeteld worden. Dat uittellen komt later tot op zekere hoogte terug bij het luidop tellen van de zweepslagen in Zo doen we dat.
U ziet hieronder de versie najaar 2016, die in 2017 zal worden uitgevoerd.
De versie van 2013 is uitgevoerd op de première. U kunt de opname daarvan zien en de tekst meelezen op de archiefpagina Wat komt hij doen - 2013.

 

 
Voor koor a capella TBB+SSAAA
NB: een accordeonpartij ad lib is in ontwikkeling.
Zie alvast Niet op het feest.
 
Klik voor afbeelding van de zes weetjes die je nodig hebt (in nieuw venster)Lees en hoor de partituur
(Lees ook de toelichting over NoteflightNaar elders in een nieuw venster)).
 
Download en print de partituur (PDF).
© Voor gebruik in je eigen koor. Neem bij plannen om het uit te voeren tevoren contact op. Niet publiceren, graag naar linken.
 
Tekst uit het evangelie volgens Matteüs:

Met het oog op zijn begrafenis
Toen Jezus al deze woorden beëindigd had, zei Hij tegen zijn leerlingen: 'Zoals jullie weten is het over twee dagen Pasen, en dan wordt de Mensenzoon overgeleverd om gekruisigd te worden.'
Toen kwamen de hogepriesters en de oudsten van het volk bij elkaar in het paleis van de hogepriester, die Kajafas heette. Ze maakten plannen om Jezus met een list in handen te krijgen en ter dood te brengen. Ze zeiden: 'Niet op het feest, er moet onder het volk geen opschudding ontstaan.'
 
Toen Jezus in Betanië was, in het huis van Simon de melaatse, kwam een vrouw naar Hem toe met een albasten flesje kostbare balsem, en goot dat over zijn hoofd leeg, terwijl Hij aan tafel was.
Toen zijn leerlingen dat zagen, zeiden ze verontwaardigd: 'Waar is die verspilling goed voor? Want dat had voor veel geld verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden.'
Jezus merkte het en zei: 'Wat maken jullie het die vrouw lastig? Ze heeft namelijk een goed werk gedaan aan Mij. Want de armen heb je altijd bij je, maar Mij hebben jullie niet altijd. Want toen ze die balsem over mijn lichaam goot, deed ze dat met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie, waar ook ter wereld deze goede boodschap verkondigd wordt, daar zal ook ter herinnering aan haar verteld worden wat zij gedaan heeft.'
 
Toen ging een van de twaalf, die Judas Iskariot heette, naar de hogepriesters en zei: 'Wat wilt u me geven, als ik Hem aan u overlever?'
Ze telden dertig zilverstukken voor hem uit. Vanaf toen zocht hij een gunstig moment om Hem over te leveren.


Matteüs 26: 1-16
Uit: Willibrordvertaling (herziene editie 1995)
© 1995 Katholieke Bijbelstichting
 
 
English:  Matteüs 26: 1-16

Wat komt hij doen?

1.

     Dan nog een spreker die om onze aandacht vraagt:
Er staat een man hier aan de deur die Judas zegt te heten.
          Een vriend van die lastpost, maar hij wil nu niets meer van hem weten.
     Wat komt hij doen, die man?
Hij wil ons helpen om zijn vriend discreet te arresteren.
          Waarom hij dat doet, ik heb geen flauw idee,
Buitenkans!
     Vraag het hem.
          maar dat hoeft niet te deren.
     Wat is zijn vraagprijs?
     Judas
          Vraag het hem!
Vraag het hem!

2.

     Hij zegt: Voor dertig zilverstukken doe ik het.
Kijk!
Kijk, dat valt mee, met ons budget
          Kijk, dat valt mee.
     Dertig maar.
zijn dat geen schokkende bedragen.
          De prijs van een slaaf, dat is toch niet te veel
     Dat is niet veel.
          om Jezus weg te vagen?
Dat is niet veel.
     Vooruit, betaal die man!
          Betaal die man.
Kijk, Judas, je verradersloon, wij stellen je geen vragen.
     No questions asked.
Het is nog een heel bedrag, dus pas maar op
     dus pas maar op
           dat jij die last kunt dragen...
Verradersloon, verradersloon
     pas jij maar op dat jij die last kunt dragen...

 

     En één en dat is twee en drie en vier vijf
[tellen gezamenlijk tot dertig]
     ... dertig.
     En dat is dat!

 

Hendrik Jan Bosman, 2013/2016
 
Hierop volgt: Wacht,
een reflectie over ontgoocheling
Volledige inhoudsopgave: Alle liederen

 

Deze pagina is bijgewerkt 29 januari 2017
© Willibrord Huisman,
Hendrik Jan Bosman,
Liesbeth Jansen,
2012-2020 en verder
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website is permanent in ontwikkeling.