De lastpost Passieproject
www.delastpost.nl/alleliederen
Je ziet hier alle delen van de passie De lastpost in hun nieuwste versie.
Hendrik Jan & Willibrord herzien af en toe nog een deel.
Ook komen er meer en meer vereenvoudigde versies,
klavieruittreksels, en instrumentale begeleidingen.
Verspreid de muziek en de teksten niet, maar link er gerust naar.
Terug naar homepageniveau van deze websiteDe lastpost 
vuller
Alle liederen: 
- Overzichtstabel 
- Beschrijving naar type 
Veelstemmig verhaal:
- Aan rafels
- Aan tafel
- Adieu
- Anders dan anders
- Begin
- Dansen van plezier
- Dat zegt hij goed
- Die dag
- Die ken ik niet
- Die man
- Geen woorden meer
- Ik kreeg een droom
- Ik lijk wel gek 
- Kiezen jullie maar
- Niet op het feest 
- Onderweg
- Pardon, jongeman
- Tussen de zwarte bomen
- Van hand tot hand
- Volgens afspraak
- Wat komt hij doen?
- Zoals dat gaat 
- Zo doen we dat 
Reflecties:
- En de wereld die lag open 
- Leegte van dagen 
- Maar in mijn hart  
- Nooit geweten 
- Wacht 
In English:
- Begin 
- Farewell 
- From Hand to Hand 
- I Must Be Nuts 
- In Tatters 
- That Day 
- I've Had a Dream 
- Who's It Going to Be? 
Auf Deutsch:
- Aber im Herzen 
- Leere der Tage 
- Nie wusst' ich 
- Und die Welt lag mir offen 
- Warte 
Zie ook:
- over NoteflightNaar elders in een nieuw venster
- over deze passie
- in een notendop
- projectkoor 
 

 

 

 

Zoals dat gaat

 
Voor koor a capella SSA
 
Klik voor afbeelding van de zes weetjes die je nodig hebt (in nieuw venster)Beluister en lees de partituur.
(Lees ook de toelichting over NoteflightNaar elders in een nieuw venster)).
 
Instuderen:
- oefenmix voor S2; MP3
- oefenmix voor Alt; MP3
 
Download en print de partituur: PDF.
© Voor gebruik in je eigen koor. Neem bij plannen om het uit te voeren tevoren contact op. Niet publiceren, graag naar linken.
 
Voor de context van deze tekst, zie Pardon, jongeman.
 
NB: als je dit lied uit uitvoert inclusief het commentaar van de priesters en Bijbelkenners (door de mannen gezongen), dan moet er tussen de strofen één maat ingevoegd. Zie Pardon, jongeman.
 
Tekst uit het evangelie volgens Matteüs:

Gelijkenis van de vruchten

Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landeigenaar die een wijngaard aanlegde. Hij zette hem met een omheining af, groef er een perskuil in en bouwde er een wachttoren. Hij verpachtte hem aan wijnbouwers en vertrok naar het buitenland.
Maar toen de tijd van de vruchten gekomen was, stuurde hij zijn slaven naar de wijnbouwers om de vruchten in ontvangst te nemen. De wijnbouwers grepen zijn slaven vast; de een gaven ze een pak slaag, een ander doodden ze, een derde stenigden ze.
Hij stuurde toen andere slaven, meer dan de eerste keer, en ze deden met hen hetzelfde.
Later stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de gedachte: mijn zoon zullen ze ontzien. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze tegen elkaar: "Dat is de erfgenaam. Kom, laten we hem doden en zijn erfdeel in bezit nemen." Ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem.
Matteüs 21: 33-39
Uit: Willibrordvertaling (herziene editie 1995)
© 1995 Katholieke Bijbelstichting
 

Dit lied is een fragment uit Pardon, jongeman. Je kunt het echter ook als zelfstandig lied zingen, bijvoorbeeld als je de andere delen van Pardon, jongeman niet zingt maar speelt.

Zie & hoor hoe het Huygenskoor dit lied zong op de tweede campusuitvoering, Huygensgebouw, 2016.

 

Jezus:

Een wijnboer nam beheerders aan
Hij zei: "Verzorg mijn wijngaard goed.
En als de druiven rijpen gaan,
dan delen wij haar overvloed."

Toch kwam het van dat delen nooit:
want elke knecht die kwam om huur
werd uitgejouwd, op straat gegooid
en bont en blauw weer weggestuurd.

Tenslotte zond de boer zijn zoon:
Hij dacht "Hem doen ze vast geen kwaad."
toch sloegen ze hem dood, gewoon,
zoals dat in de wereld gaat.

Hendrik Jan Bosman, 2012, 2016
 
Hierop volgt: En de wereld die lag open,
een reflectie over overmoed
Volledige inhoudsopgave: Alle liederen
Deze pagina is bijgewerkt op 6 april 2019
© Willibrord Huisman,
Hendrik Jan Bosman,
Liesbeth Jansen,
2012-2020 en verder
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website is permanent in ontwikkeling.