De lastpost een veelstemmig verhaal Passie naar Matteus  
www.delastpost.nl
 
Go to the English part of this website
Terug naar homepageniveau van deze websiteDe lastpost 
vuller
Persinfo 2020: 
- persbericht Nijmegen
- persbericht Amsterdam
- logo, poster, foto's
- contact 
Archief:
Persinfo 2019 
Persinfo 2018 
Persinfo 2017 
Persinfo 2016 
Persinfo 2015 
Persinfo 2014 
Persinfo 2013 

 

 

 

 

Afbeeldingen 2016

 
Poster van concert "De passie op de campus"
in het Huygensgebouw, 24 maart 2016
© Eva Huisman; vrij voor publicitair gebruik door de media
Formaten:
 
Poster van concert "Zeven koren zingen De lastpost"
in de Ontmoetingskerk, 20 maart 2016
© Eva Huisman; vrij voor publicitair gebruik door de media
Formaten:
 
Campuskoor Veelstemmig
Hugenskoor
2016, repetitie rond de slinger in het Huygensgebouw
Vrij voor publicitair gebruik door de media
Vermeld: Foto Bart Notelaers
Formaten:
 
Campuskoor Veelstemmig
Hugenskoor
2016, repetitie rond de slinger in het Huygensgebouw
Vrij voor publicitair gebruik door de media
Vermeld: Foto Bart Notelaers
Formaten:
 
Campuskoor Veelstemmig,
Ensemble Carmina Ludicra,
Studententheater Op hoop van zegen
op de trap van het concert 2015
Vrij voor publicitair gebruik door de media
Formaten:
 
Campuskoor Veelstemmig,
Ensemble Carmina Ludicra,
Studententheater Op hoop van zegen
op de trap van het concert 2015
Vrij voor publicitair gebruik door de media
Formaten:
 
Campuskoor Veelstemmig,
Ensemble Carmina Ludicra,
Studententheater Op hoop van zegen
op de trap van het concert 2015
Vrij voor publicitair gebruik door de media
Formaten:
 
Campuskoor Veelstemmig
staatsieportret tijdens repetitie 25 januari 2016
Vrij voor publicitair gebruik door de media
Formaten:
 
Campuskoor Veelstemmig
tijdens het campusconcert 2015
in de hal van het Erasmusgebouw
Vrij voor publicitair gebruik door de media
Formaten:
 
Campuskoor Veelstemmig
op de trap van het concert 2015
Vrij voor publicitair gebruik door de media
Formaten:
 
Beeldmerk van De lastpost
© Eva Huisman; vrij voor publicitair gebruik door de media
Formaten:
 
Beeldmerk van De lastpost, met tekst
© Eva Huisman; vrij voor publicitair gebruik door de media
Formaten:
   
 
Wat is een passie?
Een gezongen lijdensverhaal.
Ongeveer in het jaar 33 werd een bijzondere man, Jezus van Nazareth, veroordeeld en als opstandeling ter dood gebracht.
Hij had veel volgelingen, die naderhand zijn boodschap van naastenliefde - ook voor je vijand - verspreid hebben; zo is het Christendom ontstaan.
Om de eerste, zwaar vervolgde, christenen te steunen stelde een zekere Matteüs in het jaar 70-80 zijn versie van het verhaal van Jezus samen: het evangelie volgens Matteüs.
Het laatste deel daarvan behandelt onder meer het verraad, de veroordeling, het lijden en het sterven van Jezus.
Dit 'lijdensverhaal' wordt volgens een oude traditie gezongen in de week voor Pasen. Zo'n gezongen lijdensverhaal heet een passie.
De bekendste in de klassieke muziek is de 280 jaar oude Matthäus-Passion van Bach.
Veel mensen kennen het lijdensverhaal van de zeventigerjarenverfilming van de musical Jesus Christ Superstar of van het televisiespektakel The Passion.

Noot voor de redactie - niet voor publicatie

Meer actuele informatie:

Wilt een repetitie bezoeken? Neem dan contact op met de dirigent Willibrord Huisman.

NB: veelvoorkomende misverstanden:

  • De titel luidt: De lastpost (niet De Lastpost)
  • Voluit: De lastpost, een veelstemmig verhaal
  • De evangelist is Matteüs, niet te verwarren met de Matthäus-Passion van Bach
  • 'Passieverhaal' is een pleonasme: een passie is een gezongen versie van het bijbelse lijdensverhaal

 

© Willibrord Huisman,
Hendrik Jan Bosman,
Liesbeth Jansen,
2012-2020 en verder
Reacties? Vragen? Graag!
Deze website is permanent in ontwikkeling.